Новости города БезФормата.Ru
Магас
Главные новости
 
Задать вопрос?

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар - Сердало
Фото: serdalo.ru

Заман, вешта аьлча адамлен вахара куцаш оттаме хувцаденнад цивилизацен говзалаш араяларах. Уж говзалаш вахарера дIаяха аьттув бац. Цхьабакъда уж бахьан долаш Iалама: лаьттанна, хишта, фена, дийнаташта, адамашта беш бола Iоткъам лаьгIбе аьттув ба вай.

Укх Дунен мехкашка санна вайцига а дукха я нувхаш лаьрхIа кхалажашка, дIакхувсаш хинна кечалаш. ГIалгIай Мехка массайттнахьа лаьттах дIаехкай нонагIо нувхаш. Царех дукхагъяраш цIаькха чакхъяха мегаргйолаш яр. ХIаьта массехк шу да вайцига цу лоархIамеча гIулакха йоакхо еш, полигонаш а яь, массе а тайпара, нувхаш гулъеш а чакхйоахаш а къахьаега. КIира шозза машенаца болхлой хьабоагIа уж дIаяхьа. Вайцига хIанз а дIадолалуш мара дац, нувхаш нийсагIа аьлча бийдал, ше-ший хьакъ долча боараме къаьст-къаьста гулъелга а чакхъйохалга а. ХIаьта цу гIулакха хьалхара гIа баьккхаб Магасе. Цига зIамига контейнераш оттаяьй пхе тайпара уж чутовса аргIа йола белгало яь йоазон оагалгаш а долаш.

Iалаьмате лоархIам болаш да царца батарейкаши ртуть доалла лампаши чуяхка моттигаш къоастаяь хилар. Уж къаьст-къаьста дIайихьача чакхъяха атта да, Iалама зе а дергдоацаш.

Дашха гарга долча дешаех да вай мехка биологически нувхаш: жа-доахан леладеш, котам-москал, гIаж-боабашк лелаеш, хьахулаш мел дар аргIа йолча, экологически цIенача куцашца чакхъяхара дош. ХIаьта царел совгIа дохкалуш долчарех да гаьний гIанаш, баьцаш, даарах дуссараш и кх. дI.

Iалама а экологена а зе деш долчарех да технически прогрессаца бувзам бола куцаши кечалащи. Халахетийташ да новкъа автотранспортах, гIишлон техниках Iодахача даьттай йоккхий Iатташ хилар. Ховш ма хиллара уж дерригаш хIана дац аллал синтетически да. Iомехка даьтташ хьагулдара, цар лаьттанна ду зе лаьгIдара технологи вай республике яле тамаш я. Хила-м езар!

ХIанз ахка да. Ха йIайха латта. Делкъа хана 35-37 градус йIовхал хул вайцига цхьадолча деношка. Цудухьа нах хин йистешка салаIа ух. Вай республике дукхагIча даькъе Эсса а Iармхи а бердашка нонагIо хул нах салоIаш. Из-м дика да. Цхьабакъда цхьаболчар цига Iокхийса нувхаш яйча хеталу царна гIалгIай «Хи йист, наькъа йиста, юрта йист цIена лелаелаш» яха вай даьша даь хьехар дицденнад аьнна. Ер-м вай дахаш бола, вай мохк ба. Укхаза даха дезаш да хургдола ноахалаш а. Цудухьа вайх хIаране декхар да ший цIагIа санна мехкара лостам лорабе.

Укхаза белгалданза далац цхьа хIама: вайцига массехк экологен, санитарни, ветеринарни тIахьожам лоаттабу федеральни а республикански а органаш болх беш хилар. Цхьабакъда вайх хIара сага тIехьа хаьхо оттаве торо яц Iаьдала. Цу деша дика гIо дергда гIалгIай эхь-эздело. «Эздел леладе деза эрий ара ше цхьаь волча а» яьхад вай даьша. ХIаьта цу дешаша чулоац дукха хIама, цу даькъе вай заманца товш экологи лораяр долаш. «ЦIенал йолча – беркат» яхаш алар да вай къаман. ТIаккха таханарча хьалашца нийса из даьшхача «ЦIенал йолча – вахар» ала деза. ХIана аьлча бIехача моттиго вахара хир хоададу. ХIаьта из бIехъераш вай да. Цхьаккха а хIамах хувца тоам боацаш, тамашне хоза мохк ба вай дахар, дунен ялсмале я ала мегаргдолаш.

Iалаьмате дукха дийцарех а дувцаш латтарех а да, тахан вай нувхаш а лоархIаш, арагIа йолча боараме чакхъяьхача пайдане бийдал а хургйола кечалаш хьакъ долча тайпара къаьст-къаста гулъяра а чакхъяра а дош. ХьалхагIа вайцига цу гIулакха хьяаь полигон хиннаяц, кхалажаш мара. ХIаьта уж нувхаш къаьст-къаьста экологически культураца нийса гулъелга дIадоладе дезар шераг1а. Дукха хIама дац цига эшар. Кхоачам ба йохкалуш йола нувхаш: каьхат, картон, баьцаш, гIаьнаш, дахчаш къаьста, биологически яраш санитарно-экологически а ветеринарни а бокъонашца нийса гулъяр (дагадохарах аьлча, укх деша йоакхо яр, нийсагIа аьлча чакхъяхар дIадоладаьд вай республике), экологически зене мел йола кечал ше-ший аргIах къаьст-къаста гулъелга а чакхйоахалга а Iалашдар (Магас города администрацено дIадоладаь дика гIулакх, вай мехкарча беригача бахархаша хьаллацар. Эрсий кица да «Нув хьакхача хилац цIена, нувхаш Iо ца кхувсача хул» яхаш. Нийса да из. Цудухьа вай массе а цхьана, хIара вар къаьстта а хадданза къахьегаш хила веза, берригача мехка лостам хилийта, цIенал лоаттае.

Из духхьал Iаьдала болхлой, экологически, санитарно-эпидемиологически тIахьожам бара органий, нувхаш дIайоахарий декхар хинна Iац. Из да вай массане а юкъара декхар. Цудухьа дуккхача шерашка тха газето, «ГIалгIайче» яхача газето а вай телевидене, радио каналашка гIолла хадданза дувцаш да ер Iалам лорадара гIулакх. Автора цу дешах яздарал совнагIа, массехк шу хьалха Мехкдаь цIерах каьхат яздаьдар шийна цу хьакъехьа кхоачашдича бакъахьа хетараш белгал а даьха. Из дош ГIалгIай Республика Правительства аргIа йолча отделага дIаденналга ховш да.

Арахьа, кхыча мехкашка бахачар вайцига лостам бергбоацалга ховш да. Долче, вайна тIалаттача декхарех да воаш дахача мехка лостам хилийтар, дезалашта а кхувш доагIача ноахалашта а вай заман маьхале дола экологически куцаш дIа а довзийташ, леладе декхар а оттадеш. Нагахьа санна цу даькъе аргIа йолча боараме вай къа ца хьеге, хургдолча ноахалаша бехк бергба вайна, иззал хоза, беркате мохк, цун Iаламан куцаш лораде сабар-денал теадац тха даьй, яхаш.

С. ЗААМИЕВ

P.S: Со сакхетарг ваьлча денз цаккха а хи йисте ваха кхача а буаш салоIаш хиннавац со. Цхьабакъда, массехк ди хьалха балха новкъосташца вай лоамашка хиннав со 5-6 сахьат доаккхаш Эсса-хи йисте. Хам-хьурмат даь ца валлал хоза сурт дар гуш хиннар (Iалама куцаш дувца а мича деза). Ингале Iоакъа шаьра никъ ба цига гIолла чакхбоалаш. Ховш ма хиллара из вахаре эшаш йолчарех кечал я. Цхьа 25-30 шу хьалха цига гIаш водар хала ваха везаш хулар. Эсса чIожах хьалводаш кулга аьтта оагIорахьа бердах сома турбаш а теха, массайта краник а йоаллаш хий да хьадоагIаш. Цигара хий хьа а ийца юха а дийрза Эсса йисте чхараш а ядаш гаьнаш ягIача моттиге сайцар тхо. Духхьал 7-8 метр шерен 11-12 йIаьхен йолча майдилга тIа ялхнахьа цIераш йогая белгалонаш яр, вешта аьлча цIерах йисса йокъ яр-кх. Болх беш долча экологех хьакъехьарча законодательствоца, санитарни-экологически боарамашца а адамий эзделаца а нийса хетанзар сона цигарча гаьний овлаш дIакхоачача уж цIераш йоагаяр.

Цул совгIа новкъарле еш дар, чхараш вIашкаотточа, ши метр совгIа кIоаргача харша чу Iокхийса полиэтиленови тIормеш, пластиковии Iоакъангш шушаш, цкъа пайда ийцача дIакхувса пхьегIаш хилар. Вай укхаза ювцаргьяц гобаьккха яьда гIаьлений юхкаш. Тхоаш кхаьчача моттига зем баьккхача тхона хоаделар нувхаш чуйоахка масехк галии тIормиги. Духхьа цу зIамигача лаьттан чIегилга –тIа иззал нувхаш хилча, кхычахьа мел хургья-те уж?! (Хьажа суртага).

Вай лоамашкара хозал йовза, даьша тIох яьча гIишлонашка хьажа дукха хьаший, нийсагIа аьлча туристаш хьаух. Шеко яц нувхаш Iокхувсараш уж ца хилара. Цудухьл гIалгIай эздело а кхыметтел могадац вайна уж Iокхувса. Лакхе хьоахадаь вай къаман кица цIаькха а доаладе лов сона: «Хи йист, наькъа йист, юрта йист цIена лелаелаш».

Цигара нувхаш хьа а гулъяь дIа хIана яханзар оаш, яха хаттар тхога а дала тарлургда. Из нийса а да. Бакъда чхарашта юкъерча харша чу ухка нувхаш хьалъяха аьттув, вешта кхоачам бацар, уж чуйохка тIормигаш дацар. Цул совгIа галешка чуерзаяьраш дIаяхьа машена чу моттиг а тоъанзар. ТIаккха тхо дикка ха яьнна нах а да. ХIаьта цу мотиге тхоашта бIарга мел яйна нувхаш, цу даькъе массехк батарейка а йоалаш хьа гулъяь цIаера оаха. Вешта цу лоаман хиш долча мел йола нувхаш гулъяр, уж чакхъяхар лаьрххIа бе безаш болх ба. Цхьабакъда, дика хургдар уж нувхаш вай вIалла Iо ца кхувсаре. Геттара дика хургдар иштта йохка ца луча полиэтиленахи пластикахи мел йола кечал, йохкалуча, лаьттах, хих зене йоацаш дIаувча экологически цIенача бийдалах хьаяьраш мара, лоамашка болхачар мукъагI хьоргйоцаш бехкам оттабича. ХIаьта массанахь а уж хилар-м дувца а дезац.

Укхаза белгалданза далац цхьаькха: ГIалгIай лоаман районе нувхаш гулъяь Iооттае а уж чакхъяха а моттиг ца хилар. Цудухьа ва лоаме бIарга са санна лорае а дошув санна цIена а лела еза. Из де деза тахан денз дIа а доладаь, кхоане ца ехкаш.

AF3I3439.jpg - Республика ИнгушетияСегодня, по возвращении из рабочей поездки в Москву, Глава республики Юнус-Бек Евкуров навестил в отделении терапии Ингушской республиканской клинической больницы известного общественного деятеля,
23.02.2018 Республика Ингушетия
Выступление на национальном радио «Ингушетия» на тему:  «Качество продуктов питания и сроки годности. Рекомендации по выбору продуктов». - Роспотребнадзор  21 февраля 2018 года ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия Котиева Х.М.
22.02.2018 Роспотребнадзор
Сегодня в нашей стране уделяется особенное внимание здоровью каждого ребенка: ведется наблюдение и при необходимости лечение беременных женщин, направленное не только на улучшение или выздоровление женщины,
21.02.2018 ГБУ РДП
На заседании Совбеза в Магасе обсудили меры профилактики животных от опасных инфекций.  (видео) - Magas.RuЗаседание под руководством Главы региона было посвящено теме продовольственной безопасности региона и недопущения распространения контагиозных и инфекционных болезней животных.
21.02.2018 Magas.Ru
klop - Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Ингушетия выражает озабоченность возможным распространением на территории Российской Федерации карантинного организма – коричнев
21.02.2018 Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
В Белгородской области прошли выездные Парламентские слушания - ТФОМСУчастники обсудили вопросы проектного управления как инструмента повышения качества и доступности первичной медпомощи на селе.
21.02.2018 ТФОМС
13 февраля 2018 годапо вопросу эпизоотической обстановки на территории Северо-Кавказского Федерального округа по инфекционным болезням животных,
20.02.2018 Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ за 7 неделю. - Роспотребнадзор Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия информирует, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.
20.02.2018 Роспотребнадзор
На заседании Совбеза Ингушетии обсуждены мероприятия по профилактике инфекционных болезней животных - ИнгушетияАли Оздоев Глава Ингушетии провел заседание Совета безопасности республики, на котором были рассмотрены вопросы,
20.02.2018 Ингушетия
Выступление на национальном радио «Ингушетия» на тему:  «Качество продуктов питания и сроки годности. Рекомендации по выбору продуктов». - Роспотребнадзор  21 февраля 2018 года ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия Котиева Х.М.
22.02.2018 Роспотребнадзор
В Белгородской области прошли выездные Парламентские слушания - ТФОМСУчастники обсудили вопросы проектного управления как инструмента повышения качества и доступности первичной медпомощи на селе.
21.02.2018 ТФОМС
Сегодня в нашей стране уделяется особенное внимание здоровью каждого ребенка: ведется наблюдение и при необходимости лечение беременных женщин, направленное не только на улучшение или выздоровление женщины,
21.02.2018 ГБУ РДП
На заседании Совбеза Ингушетии обсуждены мероприятия по профилактике инфекционных болезней животных - Ингушетия
На заседании Совбеза Ингушетии обсуждены мероприятия по профилактике инфекционных болезней животных
Али Оздоев Глава Ингушетии провел заседание Совета безопасности республики, на котором были рассмотрены вопросы,
Ингушетия
В Малгобеке прошла акция «Чистые сосуды — залог здоровья» - Ингушетия
В Малгобеке прошла акция «Чистые сосуды — залог здоровья»
Акция «Чистые сосуды — залог здоровья» прошла на базе поликлиники Малгобекской центральной районной больницы в целях профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ингушетия
Статистика неумолима - Ингушетия
Статистика неумолима
Международный день детей, больных раком 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком.
Ингушетия
JPG Файл - МВД России по Республике ИнгушетияВчера в 10 часов 45 минут ушла из дома на работу и не вернулась 30-летняя Кодзоева Лейла Магомедовна, жительница г. Назрань.
22.02.2018 МВД России по Республике Ингушетия
IMG_7808.JPG - Правительство Республики ИнгушетияПеречень мероприятий по улучшению водоснабжения в сельском поселении Плиево обсудили сегодня в ходе рабочей встречи министр строительства Р. Цуров и глава с. п. Плиево Б. Хамхоев.
22.02.2018 Правительство Республики Ингушетия
Министр внутренних дел по РИ Дмитрий Кава - ИнгушетияМинистр внутренних дел по РИ Дмитрий Кава Стационарный пост ДПС в сельском поселении Яндаре, который практически полностью был разрушен в результате нападения бандитов, не будет восстановлен,
22.02.2018 Ингушетия
Труп неизвестной женщины обнаружили в Ингушетии - Ингушетия
Труп неизвестной женщины обнаружили в Ингушетии
В сельском поселении Яндаре Назрановского района республики недалеко от ФАД «Кавказ» обнаружили труп неизвестной женщины, сообщили газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
Ингушетия
Ингушские правоохранители разыскивают мужчину, сбившего подростка - Ингушетия
Ингушские правоохранители разыскивают мужчину, сбившего подростка
Ингушские правоохранители разыскивают мужчину, который совершил наезд на 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия, сообщили газете «Ингушетия» в МВД по региону.
Ингушетия
В Волгограде из-за упавшей ветки дерева серьезную травму получила уроженка Ингушетии - Ингушетия
В Волгограде из-за упавшей ветки дерева серьезную травму получила уроженка Ингушетии
Накануне в Волгограде по бульвару 30-летия Победы серьезную травму получила 23-летняя девушка, приехавшая в город из Ингушетии.
Ингушетия
Уважаемые соотечественники! Хьамсара мехкахой! В эти скорбные дни, когда исполняется 74 года со дня депортации ингушского народа, выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье,
24.02.2018 Министерство культуры
Они чувствуют боль предков - ИнгушетияДети читают стихи о сталинской депортации Среди массы мероприятий, посвященных очередной годовщине сталинской депортации ингушского народа,
23.02.2018 Ингушетия
Мы все расточаем свои дни в поисках смысла жизни. Знайте же, этот смысл — в Искусстве.
23.02.2018 Министерство культуры
Писатель Исса Кодзоев - Ингушетия
Неслучайный показ
Исса Кодзоев призывает правоохранителей заняться фильмом о Лаврентии Берия Писатель Исса Кодзоев Писатель Исса Кодзоев уверен, что показ документального фильма о Лаврентии Берия на федеральном канале,
Ингушетия
Вечер ингушской поэзии прошел в Национальной библиотеке республики - Ингушетия
Вечер ингушской поэзии прошел в Национальной библиотеке республики
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках декады родного языка прошел вечер ингушской поэзии, сообщает пресс-служба учреждения.
Ингушетия
Выставка «Преступление, которому нет срока давности» открылась в Национальной библиотеке Ингушетии - Ингушетия
Выставка «Преступление, которому нет срока давности» открылась в Национальной библиотеке Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии открыта книжная выставка «Преступление, которому нет срока давности», посвященная 74-й годовщине насильственного выселения ингушей и чеченцев с их исторической родины.
Ингушетия
Ингушский боец Евлоев проведет защиту титула с казахстанцем Морозовым - ИнгушетияДействующий чемпион по смешанным единоборствам (M-1 Challenge) в легчайшем весе Мовсар Евлоев 22 февраля проведет защиту титула с казахстанским спортсменом Сергеем Морозовым,
22.02.2018 Ингушетия
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ФК Ангушт22 февраля "Ангушт" провел очередной контрольный матч против ФК"Спартак-Нальчик".
22.02.2018 ФК Ангушт
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ФК Ангушт23 февраля 1944 года стало одним из самых трагичных дней в истории чеченцев и ингушей.
23.02.2018 ФК Ангушт
Защита титула чемпиона - Ингушетия
Защита титула чемпиона
Мовсар Евлоев посвятил победу на турнире М-1 Challenge 88 своему народу Ингушский спортсмен Мовсар Евлоев защитил звание чемпиона по смешанным единоборствам в легчайшем весе в ходе поединка с казахстанским бойцом Серг
Ингушетия
Мовсар Евлоев в Москве защитил титул чемпиона M-1 Challenge - Ингушетия
Мовсар Евлоев в Москве защитил титул чемпиона M-1 Challenge
Непобежденный ингушский боец Мовсар Евлоев защитил титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе, досрочно победив спортсмена из Казахстана Сергея Морозова.
Ингушетия
В Сунженском районе прошло первенство по шахматам - Ингушетия
В Сунженском районе прошло первенство по шахматам
В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошло личное первенство Сунженского муниципального района по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет.
Ингушетия
В предгорном селе Алкун Ингушетии у памятника «Дорога жизни» состоялось памятное мероприятие - ИнгушетияВ сельском поселении Алкун Сунженского района состоялось мероприятие, посвященное 74-ой годовщине депортации ингушского народа с участием старейшин района,
23.02.2018 Ингушетия
ZS1A5680.jpg - Республика ИнгушетияВ годовщину депортации ингушского народа, 23 февраля, Глава республики Юнус-Бек Евкуров навестил в Назрани очевидца страшных событий февраля 1944 года Мухарбека Танкиева.
23.02.2018 Республика Ингушетия
В мечетях Ингушетии будут читать молитвы по жертвам депортации 1944 года - ИнгушетияВо всех мечетях Ингушетии во время пятничной коллективной молитвы мусульман будут читать молитвы по жертвам депортации 23 февраля 1944 года.
23.02.2018 Ингушетия
AF3I2341.jpg - Республика ИнгушетияГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с ведущими блогерами и журналистами республики.
22.02.2018 Республика Ингушетия
Уважаемые соотечественники! Хьамсара мехкахой! В эти скорбные дни, когда исполняется 74 года со дня депортации ингушского народа, выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье,
23.02.2018 Республика Ингушетия