Новости города БезФормата.Ru
Магас
Главные новости
 
Задать вопрос?

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар - Сердало
Фото: serdalo.ru

Заман, вешта аьлча адамлен вахара куцаш оттаме хувцаденнад цивилизацен говзалаш араяларах. Уж говзалаш вахарера дIаяха аьттув бац. Цхьабакъда уж бахьан долаш Iалама: лаьттанна, хишта, фена, дийнаташта, адамашта беш бола Iоткъам лаьгIбе аьттув ба вай.

Укх Дунен мехкашка санна вайцига а дукха я нувхаш лаьрхIа кхалажашка, дIакхувсаш хинна кечалаш. ГIалгIай Мехка массайттнахьа лаьттах дIаехкай нонагIо нувхаш. Царех дукхагъяраш цIаькха чакхъяха мегаргйолаш яр. ХIаьта массехк шу да вайцига цу лоархIамеча гIулакха йоакхо еш, полигонаш а яь, массе а тайпара, нувхаш гулъеш а чакхйоахаш а къахьаега. КIира шозза машенаца болхлой хьабоагIа уж дIаяхьа. Вайцига хIанз а дIадолалуш мара дац, нувхаш нийсагIа аьлча бийдал, ше-ший хьакъ долча боараме къаьст-къаьста гулъелга а чакхъйохалга а. ХIаьта цу гIулакха хьалхара гIа баьккхаб Магасе. Цига зIамига контейнераш оттаяьй пхе тайпара уж чутовса аргIа йола белгало яь йоазон оагалгаш а долаш.

Iалаьмате лоархIам болаш да царца батарейкаши ртуть доалла лампаши чуяхка моттигаш къоастаяь хилар. Уж къаьст-къаьста дIайихьача чакхъяха атта да, Iалама зе а дергдоацаш.

Дашха гарга долча дешаех да вай мехка биологически нувхаш: жа-доахан леладеш, котам-москал, гIаж-боабашк лелаеш, хьахулаш мел дар аргIа йолча, экологически цIенача куцашца чакхъяхара дош. ХIаьта царел совгIа дохкалуш долчарех да гаьний гIанаш, баьцаш, даарах дуссараш и кх. дI.

Iалама а экологена а зе деш долчарех да технически прогрессаца бувзам бола куцаши кечалащи. Халахетийташ да новкъа автотранспортах, гIишлон техниках Iодахача даьттай йоккхий Iатташ хилар. Ховш ма хиллара уж дерригаш хIана дац аллал синтетически да. Iомехка даьтташ хьагулдара, цар лаьттанна ду зе лаьгIдара технологи вай республике яле тамаш я. Хила-м езар!

ХIанз ахка да. Ха йIайха латта. Делкъа хана 35-37 градус йIовхал хул вайцига цхьадолча деношка. Цудухьа нах хин йистешка салаIа ух. Вай республике дукхагIча даькъе Эсса а Iармхи а бердашка нонагIо хул нах салоIаш. Из-м дика да. Цхьабакъда цхьаболчар цига Iокхийса нувхаш яйча хеталу царна гIалгIай «Хи йист, наькъа йиста, юрта йист цIена лелаелаш» яха вай даьша даь хьехар дицденнад аьнна. Ер-м вай дахаш бола, вай мохк ба. Укхаза даха дезаш да хургдола ноахалаш а. Цудухьа вайх хIаране декхар да ший цIагIа санна мехкара лостам лорабе.

Укхаза белгалданза далац цхьа хIама: вайцига массехк экологен, санитарни, ветеринарни тIахьожам лоаттабу федеральни а республикански а органаш болх беш хилар. Цхьабакъда вайх хIара сага тIехьа хаьхо оттаве торо яц Iаьдала. Цу деша дика гIо дергда гIалгIай эхь-эздело. «Эздел леладе деза эрий ара ше цхьаь волча а» яьхад вай даьша. ХIаьта цу дешаша чулоац дукха хIама, цу даькъе вай заманца товш экологи лораяр долаш. «ЦIенал йолча – беркат» яхаш алар да вай къаман. ТIаккха таханарча хьалашца нийса из даьшхача «ЦIенал йолча – вахар» ала деза. ХIана аьлча бIехача моттиго вахара хир хоададу. ХIаьта из бIехъераш вай да. Цхьаккха а хIамах хувца тоам боацаш, тамашне хоза мохк ба вай дахар, дунен ялсмале я ала мегаргдолаш.

Iалаьмате дукха дийцарех а дувцаш латтарех а да, тахан вай нувхаш а лоархIаш, арагIа йолча боараме чакхъяьхача пайдане бийдал а хургйола кечалаш хьакъ долча тайпара къаьст-къаста гулъяра а чакхъяра а дош. ХьалхагIа вайцига цу гIулакха хьяаь полигон хиннаяц, кхалажаш мара. ХIаьта уж нувхаш къаьст-къаьста экологически культураца нийса гулъелга дIадоладе дезар шераг1а. Дукха хIама дац цига эшар. Кхоачам ба йохкалуш йола нувхаш: каьхат, картон, баьцаш, гIаьнаш, дахчаш къаьста, биологически яраш санитарно-экологически а ветеринарни а бокъонашца нийса гулъяр (дагадохарах аьлча, укх деша йоакхо яр, нийсагIа аьлча чакхъяхар дIадоладаьд вай республике), экологически зене мел йола кечал ше-ший аргIах къаьст-къаста гулъелга а чакхйоахалга а Iалашдар (Магас города администрацено дIадоладаь дика гIулакх, вай мехкарча беригача бахархаша хьаллацар. Эрсий кица да «Нув хьакхача хилац цIена, нувхаш Iо ца кхувсача хул» яхаш. Нийса да из. Цудухьа вай массе а цхьана, хIара вар къаьстта а хадданза къахьегаш хила веза, берригача мехка лостам хилийта, цIенал лоаттае.

Из духхьал Iаьдала болхлой, экологически, санитарно-эпидемиологически тIахьожам бара органий, нувхаш дIайоахарий декхар хинна Iац. Из да вай массане а юкъара декхар. Цудухьа дуккхача шерашка тха газето, «ГIалгIайче» яхача газето а вай телевидене, радио каналашка гIолла хадданза дувцаш да ер Iалам лорадара гIулакх. Автора цу дешах яздарал совнагIа, массехк шу хьалха Мехкдаь цIерах каьхат яздаьдар шийна цу хьакъехьа кхоачашдича бакъахьа хетараш белгал а даьха. Из дош ГIалгIай Республика Правительства аргIа йолча отделага дIаденналга ховш да.

Арахьа, кхыча мехкашка бахачар вайцига лостам бергбоацалга ховш да. Долче, вайна тIалаттача декхарех да воаш дахача мехка лостам хилийтар, дезалашта а кхувш доагIача ноахалашта а вай заман маьхале дола экологически куцаш дIа а довзийташ, леладе декхар а оттадеш. Нагахьа санна цу даькъе аргIа йолча боараме вай къа ца хьеге, хургдолча ноахалаша бехк бергба вайна, иззал хоза, беркате мохк, цун Iаламан куцаш лораде сабар-денал теадац тха даьй, яхаш.

С. ЗААМИЕВ

P.S: Со сакхетарг ваьлча денз цаккха а хи йисте ваха кхача а буаш салоIаш хиннавац со. Цхьабакъда, массехк ди хьалха балха новкъосташца вай лоамашка хиннав со 5-6 сахьат доаккхаш Эсса-хи йисте. Хам-хьурмат даь ца валлал хоза сурт дар гуш хиннар (Iалама куцаш дувца а мича деза). Ингале Iоакъа шаьра никъ ба цига гIолла чакхбоалаш. Ховш ма хиллара из вахаре эшаш йолчарех кечал я. Цхьа 25-30 шу хьалха цига гIаш водар хала ваха везаш хулар. Эсса чIожах хьалводаш кулга аьтта оагIорахьа бердах сома турбаш а теха, массайта краник а йоаллаш хий да хьадоагIаш. Цигара хий хьа а ийца юха а дийрза Эсса йисте чхараш а ядаш гаьнаш ягIача моттиге сайцар тхо. Духхьал 7-8 метр шерен 11-12 йIаьхен йолча майдилга тIа ялхнахьа цIераш йогая белгалонаш яр, вешта аьлча цIерах йисса йокъ яр-кх. Болх беш долча экологех хьакъехьарча законодательствоца, санитарни-экологически боарамашца а адамий эзделаца а нийса хетанзар сона цигарча гаьний овлаш дIакхоачача уж цIераш йоагаяр.

Цул совгIа новкъарле еш дар, чхараш вIашкаотточа, ши метр совгIа кIоаргача харша чу Iокхийса полиэтиленови тIормеш, пластиковии Iоакъангш шушаш, цкъа пайда ийцача дIакхувса пхьегIаш хилар. Вай укхаза ювцаргьяц гобаьккха яьда гIаьлений юхкаш. Тхоаш кхаьчача моттига зем баьккхача тхона хоаделар нувхаш чуйоахка масехк галии тIормиги. Духхьа цу зIамигача лаьттан чIегилга –тIа иззал нувхаш хилча, кхычахьа мел хургья-те уж?! (Хьажа суртага).

Вай лоамашкара хозал йовза, даьша тIох яьча гIишлонашка хьажа дукха хьаший, нийсагIа аьлча туристаш хьаух. Шеко яц нувхаш Iокхувсараш уж ца хилара. Цудухьл гIалгIай эздело а кхыметтел могадац вайна уж Iокхувса. Лакхе хьоахадаь вай къаман кица цIаькха а доаладе лов сона: «Хи йист, наькъа йист, юрта йист цIена лелаелаш».

Цигара нувхаш хьа а гулъяь дIа хIана яханзар оаш, яха хаттар тхога а дала тарлургда. Из нийса а да. Бакъда чхарашта юкъерча харша чу ухка нувхаш хьалъяха аьттув, вешта кхоачам бацар, уж чуйохка тIормигаш дацар. Цул совгIа галешка чуерзаяьраш дIаяхьа машена чу моттиг а тоъанзар. ТIаккха тхо дикка ха яьнна нах а да. ХIаьта цу мотиге тхоашта бIарга мел яйна нувхаш, цу даькъе массехк батарейка а йоалаш хьа гулъяь цIаера оаха. Вешта цу лоаман хиш долча мел йола нувхаш гулъяр, уж чакхъяхар лаьрххIа бе безаш болх ба. Цхьабакъда, дика хургдар уж нувхаш вай вIалла Iо ца кхувсаре. Геттара дика хургдар иштта йохка ца луча полиэтиленахи пластикахи мел йола кечал, йохкалуча, лаьттах, хих зене йоацаш дIаувча экологически цIенача бийдалах хьаяьраш мара, лоамашка болхачар мукъагI хьоргйоцаш бехкам оттабича. ХIаьта массанахь а уж хилар-м дувца а дезац.

Укхаза белгалданза далац цхьаькха: ГIалгIай лоаман районе нувхаш гулъяь Iооттае а уж чакхъяха а моттиг ца хилар. Цудухьа ва лоаме бIарга са санна лорае а дошув санна цIена а лела еза. Из де деза тахан денз дIа а доладаь, кхоане ца ехкаш.

Правительство одобрило конвенцию по борьбе с фальсификацией медпродукции - ТФОМСПравительство РФ одобрило конвенцию Совета Европы «Медикрим», нацеленную на борьбу с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения.
17.10.2017 ТФОМС
Завтра, 17 октября, в администрации города Назрань пройдёт вакцинация против гриппа и ОРВИ.
17.10.2017 Skforussia.Ru
В администрации города пройдет вакцинация против гриппа и ОРВИ - Администрация городаЗавтра, 17 октября, в администрации города Назрань пройдёт вакцинация против гриппа и ОРВИ.
17.10.2017 Администрация города
 По данным еженедельного мониторинга в Республике Ингушетия ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне.
16.10.2017 Skforussia.Ru
Не дожидаясь простудных заболеваний и начала эпидемии гриппа, специалисты Отделения ПФР по Республики Ингушетия и Центра по НП ВП ОПФР в РИ приняли участие в ежегодной профилактической вакцинации.
16.10.2017 Skforussia.Ru
По данным Фонда обязательного медицинского страхования, скорая помощь получит на 23% больше средств.
16.10.2017 Skforussia.Ru
Система обязательного медицинского страхования является организационной основой всей системы здравоохранения страны.
16.10.2017 Skforussia.Ru
Минздравом России разъяснены особенности переоформления медицинских лицензий в связи с обновленным перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.
16.10.2017 Skforussia.Ru
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ за 41 неделю  (09.10.2017-16.10.2017) и ходом иммунизации населения. - Роспотребнадзор По данным еженедельного мониторинга в Республике Ингушетия ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне.
16.10.2017 Роспотребнадзор
Праздник Мойдодыра - ИнгушетияПочему так необходимо соблюдать личную гигиену Каких только праздников и памятных дней не придумало человечество.
17.10.2017 Ингушетия
ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ  И УПОРСТВО - СердалоНаши лица могут оставаться и восстанавливать свою молодость, используя только резервы организма, без инъекций и прочих форм-примочек.
17.10.2017 Сердало
В администрации города пройдет вакцинация против гриппа и ОРВИ - Администрация городаЗавтра, 17 октября, в администрации города Назрань пройдёт вакцинация против гриппа и ОРВИ.
17.10.2017 Администрация города
20 тысяч доз вакцины завезут в Ингушетию - Ингушетия
20 тысяч доз вакцины завезут в Ингушетию
Сложной, но контролируемой назвал ситуацию с иммунопрофилактикой в республике помощник-советник Главы Ингушетии Зураб Маршан на рабочей встрече с Юнус-Беком Евкуровым, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Ингушетия
В Ингушетии стартует акция «Инсульту — НЕТ!» - Ингушетия
В Ингушетии стартует акция «Инсульту — НЕТ!»
В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом с 17 по 27 октября текущего года во всех медицинских организациях Республики Ингушетия стартует акция «Инсульту — НЕТ!».
Ингушетия
10 октября — Всемирный день психического здоровья - Ингушетия
Не превращайте свою жизнь в бесконечную работу
10 октября — Всемирный день психического здоровья 10 октября — Всемирный день психического здоровья Каждый четвёртый взрослый человек испытывал трудности в области психического здоровья в прошлом, другие, но не многие,
Ингушетия
В Ингушетии рекордно низкий показатель «алкогольной» смерти - ИнгушетияВ Ингушетии, Дагестане и Ханты-Мансийском округе «алкогольные» смерти в январе-августе текущего года составили рекордно низкие для России 0,3 случая на 100 тысяч человек, сообщают «Известия».
16.10.2017 Ингушетия
И.о. начальника ОФСИН Магомед Хакиев принял участие в заседании постоянно действующего координационного совещания - ОФСИН по Республике ИнгушетияПод председательством Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Магасе состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.
16.10.2017 ОФСИН по Республике Ингушетия
Мировым судьей судебного участка № 1 г. Карабулак с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Алексея Беляева, обвиняемого в совершении преступления,
16.10.2017 Прокуратура
В Ингушетии в ДТП один человек погиб и двое пострадали, в том числе 10-летний ребенок - Ингушетия
В Ингушетии в ДТП один человек погиб и двое пострадали, в том числе 10-летний ребенок
За истекшие сутки на территории Ингушетии совершено три дорожно-транспортных происшествия, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Ингушетия
Огонь беспечности  не прощает - Сердало
Огонь беспечности не прощает
С наступлением отопительного сезона резко повышается опасность возгорания жилого фонда.
Сердало
Верховный суд Ингушетии смягчил приговор осужденному за незаконное хранение оружия - Ингушетия
Верховный суд Ингушетии смягчил приговор осужденному за незаконное хранение оружия
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии, рассмотрев жалобу осужденного за незаконное хранение оружия,
Ингушетия
DSC08058.JPG - Министерство культурыВчера в читальном зале НБ РИ состоялся Литературный вечер, посвященный юбилею известного ингушского писателя, ученого, журналиста  Султана Арсамаковича Шадиева.
17.10.2017 Министерство культуры
Краеведческий музей Ингушетии готовится к «Ночи искусств» - ИнгушетияИнгушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова примет активное участие в ежегодной всероссийской культурной акции «Ночь искусств», которая пройдет с 4 на 5 ноября 2017 года, сообщила пресс-служба учреждения.
17.10.2017 Ингушетия
Молодежная делегация Ингушетии представила экспозицию на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи - Правительство Республики Ингушетия15 октября 2017 г. на арене сочинского Ледового дворца «Большой» состоялась торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
17.10.2017 Правительство Республики Ингушетия
Ингушская столица примет первый фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах имени Раисы Евлоевой - Ингушетия
Ингушская столица примет первый фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах имени Раисы Евлоевой
В Магасе 19 октября состоится первый республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах имени заслуженной артистки РФ Раисы Евлоевой.
Ингушетия
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи знакомятся с Ингушетией - Ингушетия
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи знакомятся с Ингушетией
На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи дан старт первому международному выставочному молодежному бренду YOUTH EXPO, в рамках которого в числе 65 российских регионов представлена и Ингушетия.
Ингушетия
Краеведческий музей Ингушетии провел акцию для горских кадетов - Ингушетия
Краеведческий музей Ингушетии провел акцию для горских кадетов
Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова присоединился к участию во всероссийской акции «День в музее для российских кадетов».
Ингушетия
В Ингушетии состоялся турнир по мини-футболу памяти сотрудника МЧС Мурата Тангиева, погибшего при исполнении служебного долга - ГУ МЧСНа территории пожарно-спасательной части № 1 г. Назрань, состоялся турнир по мини-футболу среди министерств и ведомств республики, организации, учреждений.
16.10.2017 ГУ МЧС
Спортивная школа вместо ДЮСШ - Администрация МО г. КарабулакГлава города Ахмед Битиев провёл совещание по вопросу преобразования местной детско-юношеской спортивной школы в спортивную школу Карабулака.
16.10.2017 Администрация МО г. Карабулак
Ингушский тхэквондист из Петрозаводска завоевал золотую медаль - ИнгушетияНа проходившем 14-15 октября текущего года в Санкт-Петербурге молодежном фестивале боевых искусств «Кубок Балтийского моря» ингушский тхэквондист Магомед Беков (78 кг) из Петрозаводска завоевал золотую медаль.
17.10.2017 Ингушетия
Рев мотора и ветра вой - Ингушетия
Рев мотора и ветра вой
Экипаж из Санкт-Петербурга в лице Александра Осипова и Александра Андреева стал обладателем Кубка России — ралли «Ингушетия — 2017» В Малгобеке наградили победителей финального этапа Кубка России — ралли «Ингушетия — 2017».
Ингушетия
На Кубке Алании ингушские хоккеисты остановились в шаге от призового места - Ингушетия
На Кубке Алании ингушские хоккеисты остановились в шаге от призового места
В матче за бронзовые медали Кубка Алании команда Ночной Хоккейной Лиги Ингушетии с минимальным разрывом в счете 4:5 уступила сочинским «Леопардам» и завоевала четвертое место.
Ингушетия
Ралли «Магас — 2017» - Ингушетия
Ралли «Магас — 2017»
В Ингушетии проходит финальный этап Кубка России по классическому ралли Столица Ингушетии город Магас принял финальный этап Кубка России по классическому ралли.
Ингушетия
КРЫЛАТЫЙ МОДНИК  И ПЕВЕЦ - СердалоСледящего за модой, стильного и одетого со вкусом человека нередко называют щеголеватым.
17.10.2017 Сердало
56-летняя жительница Ингушетии оштрафована за реализацию суррогатного алкоголя - ИнгушетияВынесен приговор 56-летней жительнице Ингушетии Боковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,
17.10.2017 Ингушетия
Вчера в Дежурную часть ОМВД России по г. Назрань с явкой с повинной обратился 27-летний житель г. Назрань.
17.10.2017 МВД России по Республике Ингушетия
JPG Файл - МВД России по Республике ИнгушетияС 11 сентября по 16 октября на официальном сайте МВД по Республике Ингушетия жители региона могли голосовать за лучшего по их мнению участкового уполономоченного полиции.
17.10.2017 МВД России по Республике Ингушетия
Рассказали детям о мерах пожарной безопасности - ГУ МЧСИнспектор пожарного надзора совместно с представителем Управления Роспотребнадзора по Ингушетии провели профилактическое мероприятие с детьми и персоналом в средней общеобразовательной школе №25 сельского поселения Пседа
17.10.2017 ГУ МЧС