Новости города БезФормата.Ru
Магас
Главные новости
 
Задать вопрос?

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар - Сердало
Фото: serdalo.ru

Заман, вешта аьлча адамлен вахара куцаш оттаме хувцаденнад цивилизацен говзалаш араяларах. Уж говзалаш вахарера дIаяха аьттув бац. Цхьабакъда уж бахьан долаш Iалама: лаьттанна, хишта, фена, дийнаташта, адамашта беш бола Iоткъам лаьгIбе аьттув ба вай.

Укх Дунен мехкашка санна вайцига а дукха я нувхаш лаьрхIа кхалажашка, дIакхувсаш хинна кечалаш. ГIалгIай Мехка массайттнахьа лаьттах дIаехкай нонагIо нувхаш. Царех дукхагъяраш цIаькха чакхъяха мегаргйолаш яр. ХIаьта массехк шу да вайцига цу лоархIамеча гIулакха йоакхо еш, полигонаш а яь, массе а тайпара, нувхаш гулъеш а чакхйоахаш а къахьаега. КIира шозза машенаца болхлой хьабоагIа уж дIаяхьа. Вайцига хIанз а дIадолалуш мара дац, нувхаш нийсагIа аьлча бийдал, ше-ший хьакъ долча боараме къаьст-къаьста гулъелга а чакхъйохалга а. ХIаьта цу гIулакха хьалхара гIа баьккхаб Магасе. Цига зIамига контейнераш оттаяьй пхе тайпара уж чутовса аргIа йола белгало яь йоазон оагалгаш а долаш.

Iалаьмате лоархIам болаш да царца батарейкаши ртуть доалла лампаши чуяхка моттигаш къоастаяь хилар. Уж къаьст-къаьста дIайихьача чакхъяха атта да, Iалама зе а дергдоацаш.

Дашха гарга долча дешаех да вай мехка биологически нувхаш: жа-доахан леладеш, котам-москал, гIаж-боабашк лелаеш, хьахулаш мел дар аргIа йолча, экологически цIенача куцашца чакхъяхара дош. ХIаьта царел совгIа дохкалуш долчарех да гаьний гIанаш, баьцаш, даарах дуссараш и кх. дI.

Iалама а экологена а зе деш долчарех да технически прогрессаца бувзам бола куцаши кечалащи. Халахетийташ да новкъа автотранспортах, гIишлон техниках Iодахача даьттай йоккхий Iатташ хилар. Ховш ма хиллара уж дерригаш хIана дац аллал синтетически да. Iомехка даьтташ хьагулдара, цар лаьттанна ду зе лаьгIдара технологи вай республике яле тамаш я. Хила-м езар!

ХIанз ахка да. Ха йIайха латта. Делкъа хана 35-37 градус йIовхал хул вайцига цхьадолча деношка. Цудухьа нах хин йистешка салаIа ух. Вай республике дукхагIча даькъе Эсса а Iармхи а бердашка нонагIо хул нах салоIаш. Из-м дика да. Цхьабакъда цхьаболчар цига Iокхийса нувхаш яйча хеталу царна гIалгIай «Хи йист, наькъа йиста, юрта йист цIена лелаелаш» яха вай даьша даь хьехар дицденнад аьнна. Ер-м вай дахаш бола, вай мохк ба. Укхаза даха дезаш да хургдола ноахалаш а. Цудухьа вайх хIаране декхар да ший цIагIа санна мехкара лостам лорабе.

Укхаза белгалданза далац цхьа хIама: вайцига массехк экологен, санитарни, ветеринарни тIахьожам лоаттабу федеральни а республикански а органаш болх беш хилар. Цхьабакъда вайх хIара сага тIехьа хаьхо оттаве торо яц Iаьдала. Цу деша дика гIо дергда гIалгIай эхь-эздело. «Эздел леладе деза эрий ара ше цхьаь волча а» яьхад вай даьша. ХIаьта цу дешаша чулоац дукха хIама, цу даькъе вай заманца товш экологи лораяр долаш. «ЦIенал йолча – беркат» яхаш алар да вай къаман. ТIаккха таханарча хьалашца нийса из даьшхача «ЦIенал йолча – вахар» ала деза. ХIана аьлча бIехача моттиго вахара хир хоададу. ХIаьта из бIехъераш вай да. Цхьаккха а хIамах хувца тоам боацаш, тамашне хоза мохк ба вай дахар, дунен ялсмале я ала мегаргдолаш.

Iалаьмате дукха дийцарех а дувцаш латтарех а да, тахан вай нувхаш а лоархIаш, арагIа йолча боараме чакхъяьхача пайдане бийдал а хургйола кечалаш хьакъ долча тайпара къаьст-къаста гулъяра а чакхъяра а дош. ХьалхагIа вайцига цу гIулакха хьяаь полигон хиннаяц, кхалажаш мара. ХIаьта уж нувхаш къаьст-къаьста экологически культураца нийса гулъелга дIадоладе дезар шераг1а. Дукха хIама дац цига эшар. Кхоачам ба йохкалуш йола нувхаш: каьхат, картон, баьцаш, гIаьнаш, дахчаш къаьста, биологически яраш санитарно-экологически а ветеринарни а бокъонашца нийса гулъяр (дагадохарах аьлча, укх деша йоакхо яр, нийсагIа аьлча чакхъяхар дIадоладаьд вай республике), экологически зене мел йола кечал ше-ший аргIах къаьст-къаста гулъелга а чакхйоахалга а Iалашдар (Магас города администрацено дIадоладаь дика гIулакх, вай мехкарча беригача бахархаша хьаллацар. Эрсий кица да «Нув хьакхача хилац цIена, нувхаш Iо ца кхувсача хул» яхаш. Нийса да из. Цудухьа вай массе а цхьана, хIара вар къаьстта а хадданза къахьегаш хила веза, берригача мехка лостам хилийта, цIенал лоаттае.

Из духхьал Iаьдала болхлой, экологически, санитарно-эпидемиологически тIахьожам бара органий, нувхаш дIайоахарий декхар хинна Iац. Из да вай массане а юкъара декхар. Цудухьа дуккхача шерашка тха газето, «ГIалгIайче» яхача газето а вай телевидене, радио каналашка гIолла хадданза дувцаш да ер Iалам лорадара гIулакх. Автора цу дешах яздарал совнагIа, массехк шу хьалха Мехкдаь цIерах каьхат яздаьдар шийна цу хьакъехьа кхоачашдича бакъахьа хетараш белгал а даьха. Из дош ГIалгIай Республика Правительства аргIа йолча отделага дIаденналга ховш да.

Арахьа, кхыча мехкашка бахачар вайцига лостам бергбоацалга ховш да. Долче, вайна тIалаттача декхарех да воаш дахача мехка лостам хилийтар, дезалашта а кхувш доагIача ноахалашта а вай заман маьхале дола экологически куцаш дIа а довзийташ, леладе декхар а оттадеш. Нагахьа санна цу даькъе аргIа йолча боараме вай къа ца хьеге, хургдолча ноахалаша бехк бергба вайна, иззал хоза, беркате мохк, цун Iаламан куцаш лораде сабар-денал теадац тха даьй, яхаш.

С. ЗААМИЕВ

P.S: Со сакхетарг ваьлча денз цаккха а хи йисте ваха кхача а буаш салоIаш хиннавац со. Цхьабакъда, массехк ди хьалха балха новкъосташца вай лоамашка хиннав со 5-6 сахьат доаккхаш Эсса-хи йисте. Хам-хьурмат даь ца валлал хоза сурт дар гуш хиннар (Iалама куцаш дувца а мича деза). Ингале Iоакъа шаьра никъ ба цига гIолла чакхбоалаш. Ховш ма хиллара из вахаре эшаш йолчарех кечал я. Цхьа 25-30 шу хьалха цига гIаш водар хала ваха везаш хулар. Эсса чIожах хьалводаш кулга аьтта оагIорахьа бердах сома турбаш а теха, массайта краник а йоаллаш хий да хьадоагIаш. Цигара хий хьа а ийца юха а дийрза Эсса йисте чхараш а ядаш гаьнаш ягIача моттиге сайцар тхо. Духхьал 7-8 метр шерен 11-12 йIаьхен йолча майдилга тIа ялхнахьа цIераш йогая белгалонаш яр, вешта аьлча цIерах йисса йокъ яр-кх. Болх беш долча экологех хьакъехьарча законодательствоца, санитарни-экологически боарамашца а адамий эзделаца а нийса хетанзар сона цигарча гаьний овлаш дIакхоачача уж цIераш йоагаяр.

Цул совгIа новкъарле еш дар, чхараш вIашкаотточа, ши метр совгIа кIоаргача харша чу Iокхийса полиэтиленови тIормеш, пластиковии Iоакъангш шушаш, цкъа пайда ийцача дIакхувса пхьегIаш хилар. Вай укхаза ювцаргьяц гобаьккха яьда гIаьлений юхкаш. Тхоаш кхаьчача моттига зем баьккхача тхона хоаделар нувхаш чуйоахка масехк галии тIормиги. Духхьа цу зIамигача лаьттан чIегилга –тIа иззал нувхаш хилча, кхычахьа мел хургья-те уж?! (Хьажа суртага).

Вай лоамашкара хозал йовза, даьша тIох яьча гIишлонашка хьажа дукха хьаший, нийсагIа аьлча туристаш хьаух. Шеко яц нувхаш Iокхувсараш уж ца хилара. Цудухьл гIалгIай эздело а кхыметтел могадац вайна уж Iокхувса. Лакхе хьоахадаь вай къаман кица цIаькха а доаладе лов сона: «Хи йист, наькъа йист, юрта йист цIена лелаелаш».

Цигара нувхаш хьа а гулъяь дIа хIана яханзар оаш, яха хаттар тхога а дала тарлургда. Из нийса а да. Бакъда чхарашта юкъерча харша чу ухка нувхаш хьалъяха аьттув, вешта кхоачам бацар, уж чуйохка тIормигаш дацар. Цул совгIа галешка чуерзаяьраш дIаяхьа машена чу моттиг а тоъанзар. ТIаккха тхо дикка ха яьнна нах а да. ХIаьта цу мотиге тхоашта бIарга мел яйна нувхаш, цу даькъе массехк батарейка а йоалаш хьа гулъяь цIаера оаха. Вешта цу лоаман хиш долча мел йола нувхаш гулъяр, уж чакхъяхар лаьрххIа бе безаш болх ба. Цхьабакъда, дика хургдар уж нувхаш вай вIалла Iо ца кхувсаре. Геттара дика хургдар иштта йохка ца луча полиэтиленахи пластикахи мел йола кечал, йохкалуча, лаьттах, хих зене йоацаш дIаувча экологически цIенача бийдалах хьаяьраш мара, лоамашка болхачар мукъагI хьоргйоцаш бехкам оттабича. ХIаьта массанахь а уж хилар-м дувца а дезац.

Укхаза белгалданза далац цхьаькха: ГIалгIай лоаман районе нувхаш гулъяь Iооттае а уж чакхъяха а моттиг ца хилар. Цудухьа ва лоаме бIарга са санна лорае а дошув санна цIена а лела еза. Из де деза тахан денз дIа а доладаь, кхоане ца ехкаш.

Накануне  в с.п   Алхасты совместно с врачами  центра здоровья    Республиканской  поликлиники провели диспансеризацию  взрослого населения.
22.08.2017 Skforussia.Ru
– Любовь Хасановна, в последнюю нашу встречу Вы обещали рассказать о полезных свойствах ореха кешью.
22.08.2017 Skforussia.Ru
IMG 20170822 111457 198 - Министерство ЗдравоохраненияНакануне  в с.п  Алхасты совместно с врачами  центра здоровья   Республиканской  поликлиники провели диспансеризацию  взрослого населения.
22.08.2017 Министерство Здравоохранения
Кешью – абсолютная польза для человеческого организма - Сердало– Любовь Хасановна, в последнюю нашу встречу Вы обещали рассказать о полезных свойствах ореха кешью.
22.08.2017 Сердало
Система формирования закупочных цен на лекарства позволит сэкономить бюджету около 50 млрд рублей - ТФОМСПодведены предварительные итоги опытной эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов (ИАС).
22.08.2017 ТФОМС
Правительство выделило дополнительно почти 1,5 млрд рублей на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан - ИнгушетияПремьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами,
22.08.2017 Ингушетия
После проверки 28 тысяч детских оздоровительных лагерей в РФ Роспотребнадзор выявил нарушения в 81% проверенных учреждений.
21.08.2017 Skforussia.Ru
В тот день ничего не предвещало беды. Руслан Галаев, житель станицы Нестеровской, отправился за покупками в соседний Малгобекский район.
21.08.2017 Skforussia.Ru
Система формирования закупочных цен на лекарства позволит сэкономить бюджету около 50 млрд рублей - ТФОМСПодведены предварительные итоги опытной эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов (ИАС).
22.08.2017 ТФОМС
Правительство выделило дополнительно почти 1,5 млрд рублей на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан - ИнгушетияПремьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами,
22.08.2017 Ингушетия
Кешью – абсолютная польза для человеческого организма - Сердало– Любовь Хасановна, в последнюю нашу встречу Вы обещали рассказать о полезных свойствах ореха кешью.
22.08.2017 Сердало
СЛЕДУЯ ВРАЧЕБНОМУ ДОЛГУ - Сердало
СЛЕДУЯ ВРАЧЕБНОМУ ДОЛГУ
В тот день ничего не предвещало беды. Руслан Галаев, житель станицы Нестеровской, отправился за покупками в соседний Малгобекский район.
Сердало
Роспотребнадзор обнаружил нарушения в 81% российских детских лагерей - Сердало
Роспотребнадзор обнаружил нарушения в 81% российских детских лагерей
После проверки 28 тысяч детских оздоровительных лагерей в РФ Роспотребнадзор выявил нарушения в 81% проверенных учреждений.
Сердало
В Назрановской городской больнице, в отделении хирургии, ведут прием грамотные проктологи. - Сердало
В Назрановской городской больнице, в отделении хирургии, ведут прием грамотные проктологи.
Проктология — древняя область медицины появилась давно, но в нашей республике до недавнего времени врачи проктологи не были востребованными.
Сердало
Житель Ингушетии, обвиняемый в хранении оружия и боеприпасов, останется под стражей - ИнгушетияМера пресечения в виде заключения под стражу жителю республики, задержанному силовиками по подозрению в хранении оружия и взрывчатых веществ, оставлена без изменения, сообщает пресс-служба суда.
21.08.2017 Ингушетия
В Ингушетии в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе грудной ребенок - ИнгушетияНакануне вечером на 587 км ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района 33-летний житель республики на автомашине «Лада-Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с авто
22.08.2017 Ингушетия
Шестеро взрослых и грудной ребенок доставлены в больницу после аварии в Назрановском районе Ингушетии.
22.08.2017 Кавказский узел
Жительница Ингушетии подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу - Ингушетия
Жительница Ингушетии подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу
В отношении 48-летней жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело. Она подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
Ингушетия
Возбуждено уголовное дело после убийства ингушского полицейского Тамбиева - Ингушетия
Возбуждено уголовное дело после убийства ингушского полицейского Тамбиева
Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского из Ингушетии, сообщает СУ СКР соседнего региона.
Ингушетия
В Ингушетии неизвестные расстреляли полицейского - Ингушетия
В Ингушетии неизвестные расстреляли полицейского
В Ингушетии разыскивают неизвестных, обстрелявшие машину сотрудника полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.
Ингушетия
888888888 - Администрация г. МагасСоздание условий для культурного времяпрепровождения и отдыха для молодежи, улучшение досуговой инфраструктуры в столице являются приоритетным направлением в деятельности мэрии Магаса.
22.08.2017 Администрация г. Магас
AF3I2106.jpg - Республика ИнгушетияСегодня в Магасе прошел фестиваль «Праздник сенокоса». В нем приняли участие Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, Председатель Народного Собрания Ингушетии Зялимхан Евлоев, представители Правительства, министерств и ведомств,
21.08.2017 Республика Ингушетия
Президент Российской Федерации Владимир Путин побывал на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», который проходит в Крыму с 3 июля по 31 августа.
22.08.2017 Министерство культуры
График высоких  показателей - Сердало
График высоких показателей
На днях в одном из номеров федеральной газеты «Сельская жизнь» была опубликована статья «Итоги урожая озимых колосовых 2017 года», в которой среди регионов России по увеличению урожайности в расчете на гектар Ингушетия,
Сердало
В Ингушетии отметили «Праздник сенокоса» - Сердало
В Ингушетии отметили «Праздник сенокоса»
егодня в Магасе прошел фестиваль «Праздник сенокоса». В нем приняли участие Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, Председатель Народного Собрания Ингушетии Зялимхан Евлоев, представители Правительства, министерств и ведомств,
Сердало
«Премия – Музыкальная открытка - 2017». Трофеи нашли своих обладателей - Сердало
«Премия – Музыкальная открытка - 2017». Трофеи нашли своих обладателей
Сегодня в Назрани, в Летнем зале Амфитеатра состоялась третья по счету ежегодная церемония награждения самых ярких и востребованных артистов Кавказа – «Премия – Музыкальная открытка».
Сердало
IMG 6549 P - Администрация г. МалгобекСегодня на стадионе имени Серго Орджоникидзе прошел фестиваль национальных видов спорта и народного творчества «Ингушские игры».
22.08.2017 Администрация г. Малгобек
Обзор матча 5 тура "Спартак Владикавказ" - "Ангушт" 1:1 (0:1) - ФК Ангушт«Спартак» (Владикавказ) – «Ангушт» (Назрань) 1:1 (0:1) Голы: Заурбек Конов (0:1, 32), Батраз Гурциев (1:1, 90+7) «Спартак»: Алан Хайманов – Эдуард Плиев (Таймураз Кудзиев 85), Аллон Бутаев, Ренат Гагиты,
21.08.2017 ФК Ангушт
В республиканском МЧС определили лучшего шашиста - ИнгушетияВ республиканском управлении МЧС состоялось первенство по шашкам среди сотрудников главка, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
22.08.2017 Ингушетия
Муса Евлоев стал серебряным призером чемпионата мира - Ингушетия
Муса Евлоев стал серебряным призером чемпионата мира
В финальной схватке ингушский классик Муса Евлоев уступил победителю Олимпиады-2016 Артуру Алексаняну и завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Париже.
Ингушетия
16 ингушских бойцов примут участие в турнире «Дорога в М-1. Битва в Назрани» - Ингушетия
16 ингушских бойцов примут участие в турнире «Дорога в М-1. Битва в Назрани»
В VIII турнире «Дорога в М-1. Битва в Назрани» примут участие 16 ингушских бойцов, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Ингушетия
Два ингушских спортсмена выступят на первенстве мира по армрестлингу - Ингушетия
Два ингушских спортсмена выступят на первенстве мира по армрестлингу
Два спортсмена из Ингушетии примут участие в предстоящем первенстве мира по армрестлингу, который пройдет в сентябре месяце текущего года в Венгрии.
Ингушетия
DSC_0238 - Министерство ОбразованияВ турнире приняли участие 1000 детей со всей республики. Сегодня в Магасе, на площади «Алания» прошло торжественное мероприятие посвященное дню Государственного Флага Российской Федерации.
22.08.2017 Министерство Образования
Сегодня Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров посетил Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования.
22.08.2017 Республика Ингушетия
В Ингушетии местный житель избил полицейского - IngNews.RuРегиональные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который применил силу к сотруднику МВД, исполнявшему свои служебные обязанности, сообщает пресс-служба Следкома.
22.08.2017 IngNews.Ru
DSC_0271 - Министерство ОбразованияВ Ингушетии стартовала традиционная августовская педагогическая конференция «Образование Республики Ингушетия: состояние и пути развития».
22.08.2017 Министерство Образования
Разбился градусник. Что делать? - ИнгушетияДиспетчеры МЧС и санэпидстанции рассказали газете «Ингушетия», что делать с ртутью Наверняка многие хоть раз в жизни задавались вопросом: что делать, если разобьется градусник?
22.08.2017 Ингушетия