Новости города БезФормата.Ru
Магас
Главные новости
 
Задать вопрос?

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар

Iаламан куцаш лорадар хIаране декхар - Сердало
Фото: serdalo.ru

Заман, вешта аьлча адамлен вахара куцаш оттаме хувцаденнад цивилизацен говзалаш араяларах. Уж говзалаш вахарера дIаяха аьттув бац. Цхьабакъда уж бахьан долаш Iалама: лаьттанна, хишта, фена, дийнаташта, адамашта беш бола Iоткъам лаьгIбе аьттув ба вай.

Укх Дунен мехкашка санна вайцига а дукха я нувхаш лаьрхIа кхалажашка, дIакхувсаш хинна кечалаш. ГIалгIай Мехка массайттнахьа лаьттах дIаехкай нонагIо нувхаш. Царех дукхагъяраш цIаькха чакхъяха мегаргйолаш яр. ХIаьта массехк шу да вайцига цу лоархIамеча гIулакха йоакхо еш, полигонаш а яь, массе а тайпара, нувхаш гулъеш а чакхйоахаш а къахьаега. КIира шозза машенаца болхлой хьабоагIа уж дIаяхьа. Вайцига хIанз а дIадолалуш мара дац, нувхаш нийсагIа аьлча бийдал, ше-ший хьакъ долча боараме къаьст-къаьста гулъелга а чакхъйохалга а. ХIаьта цу гIулакха хьалхара гIа баьккхаб Магасе. Цига зIамига контейнераш оттаяьй пхе тайпара уж чутовса аргIа йола белгало яь йоазон оагалгаш а долаш.

Iалаьмате лоархIам болаш да царца батарейкаши ртуть доалла лампаши чуяхка моттигаш къоастаяь хилар. Уж къаьст-къаьста дIайихьача чакхъяха атта да, Iалама зе а дергдоацаш.

Дашха гарга долча дешаех да вай мехка биологически нувхаш: жа-доахан леладеш, котам-москал, гIаж-боабашк лелаеш, хьахулаш мел дар аргIа йолча, экологически цIенача куцашца чакхъяхара дош. ХIаьта царел совгIа дохкалуш долчарех да гаьний гIанаш, баьцаш, даарах дуссараш и кх. дI.

Iалама а экологена а зе деш долчарех да технически прогрессаца бувзам бола куцаши кечалащи. Халахетийташ да новкъа автотранспортах, гIишлон техниках Iодахача даьттай йоккхий Iатташ хилар. Ховш ма хиллара уж дерригаш хIана дац аллал синтетически да. Iомехка даьтташ хьагулдара, цар лаьттанна ду зе лаьгIдара технологи вай республике яле тамаш я. Хила-м езар!

ХIанз ахка да. Ха йIайха латта. Делкъа хана 35-37 градус йIовхал хул вайцига цхьадолча деношка. Цудухьа нах хин йистешка салаIа ух. Вай республике дукхагIча даькъе Эсса а Iармхи а бердашка нонагIо хул нах салоIаш. Из-м дика да. Цхьабакъда цхьаболчар цига Iокхийса нувхаш яйча хеталу царна гIалгIай «Хи йист, наькъа йиста, юрта йист цIена лелаелаш» яха вай даьша даь хьехар дицденнад аьнна. Ер-м вай дахаш бола, вай мохк ба. Укхаза даха дезаш да хургдола ноахалаш а. Цудухьа вайх хIаране декхар да ший цIагIа санна мехкара лостам лорабе.

Укхаза белгалданза далац цхьа хIама: вайцига массехк экологен, санитарни, ветеринарни тIахьожам лоаттабу федеральни а республикански а органаш болх беш хилар. Цхьабакъда вайх хIара сага тIехьа хаьхо оттаве торо яц Iаьдала. Цу деша дика гIо дергда гIалгIай эхь-эздело. «Эздел леладе деза эрий ара ше цхьаь волча а» яьхад вай даьша. ХIаьта цу дешаша чулоац дукха хIама, цу даькъе вай заманца товш экологи лораяр долаш. «ЦIенал йолча – беркат» яхаш алар да вай къаман. ТIаккха таханарча хьалашца нийса из даьшхача «ЦIенал йолча – вахар» ала деза. ХIана аьлча бIехача моттиго вахара хир хоададу. ХIаьта из бIехъераш вай да. Цхьаккха а хIамах хувца тоам боацаш, тамашне хоза мохк ба вай дахар, дунен ялсмале я ала мегаргдолаш.

Iалаьмате дукха дийцарех а дувцаш латтарех а да, тахан вай нувхаш а лоархIаш, арагIа йолча боараме чакхъяьхача пайдане бийдал а хургйола кечалаш хьакъ долча тайпара къаьст-къаста гулъяра а чакхъяра а дош. ХьалхагIа вайцига цу гIулакха хьяаь полигон хиннаяц, кхалажаш мара. ХIаьта уж нувхаш къаьст-къаьста экологически культураца нийса гулъелга дIадоладе дезар шераг1а. Дукха хIама дац цига эшар. Кхоачам ба йохкалуш йола нувхаш: каьхат, картон, баьцаш, гIаьнаш, дахчаш къаьста, биологически яраш санитарно-экологически а ветеринарни а бокъонашца нийса гулъяр (дагадохарах аьлча, укх деша йоакхо яр, нийсагIа аьлча чакхъяхар дIадоладаьд вай республике), экологически зене мел йола кечал ше-ший аргIах къаьст-къаста гулъелга а чакхйоахалга а Iалашдар (Магас города администрацено дIадоладаь дика гIулакх, вай мехкарча беригача бахархаша хьаллацар. Эрсий кица да «Нув хьакхача хилац цIена, нувхаш Iо ца кхувсача хул» яхаш. Нийса да из. Цудухьа вай массе а цхьана, хIара вар къаьстта а хадданза къахьегаш хила веза, берригача мехка лостам хилийта, цIенал лоаттае.

Из духхьал Iаьдала болхлой, экологически, санитарно-эпидемиологически тIахьожам бара органий, нувхаш дIайоахарий декхар хинна Iац. Из да вай массане а юкъара декхар. Цудухьа дуккхача шерашка тха газето, «ГIалгIайче» яхача газето а вай телевидене, радио каналашка гIолла хадданза дувцаш да ер Iалам лорадара гIулакх. Автора цу дешах яздарал совнагIа, массехк шу хьалха Мехкдаь цIерах каьхат яздаьдар шийна цу хьакъехьа кхоачашдича бакъахьа хетараш белгал а даьха. Из дош ГIалгIай Республика Правительства аргIа йолча отделага дIаденналга ховш да.

Арахьа, кхыча мехкашка бахачар вайцига лостам бергбоацалга ховш да. Долче, вайна тIалаттача декхарех да воаш дахача мехка лостам хилийтар, дезалашта а кхувш доагIача ноахалашта а вай заман маьхале дола экологически куцаш дIа а довзийташ, леладе декхар а оттадеш. Нагахьа санна цу даькъе аргIа йолча боараме вай къа ца хьеге, хургдолча ноахалаша бехк бергба вайна, иззал хоза, беркате мохк, цун Iаламан куцаш лораде сабар-денал теадац тха даьй, яхаш.

С. ЗААМИЕВ

P.S: Со сакхетарг ваьлча денз цаккха а хи йисте ваха кхача а буаш салоIаш хиннавац со. Цхьабакъда, массехк ди хьалха балха новкъосташца вай лоамашка хиннав со 5-6 сахьат доаккхаш Эсса-хи йисте. Хам-хьурмат даь ца валлал хоза сурт дар гуш хиннар (Iалама куцаш дувца а мича деза). Ингале Iоакъа шаьра никъ ба цига гIолла чакхбоалаш. Ховш ма хиллара из вахаре эшаш йолчарех кечал я. Цхьа 25-30 шу хьалха цига гIаш водар хала ваха везаш хулар. Эсса чIожах хьалводаш кулга аьтта оагIорахьа бердах сома турбаш а теха, массайта краник а йоаллаш хий да хьадоагIаш. Цигара хий хьа а ийца юха а дийрза Эсса йисте чхараш а ядаш гаьнаш ягIача моттиге сайцар тхо. Духхьал 7-8 метр шерен 11-12 йIаьхен йолча майдилга тIа ялхнахьа цIераш йогая белгалонаш яр, вешта аьлча цIерах йисса йокъ яр-кх. Болх беш долча экологех хьакъехьарча законодательствоца, санитарни-экологически боарамашца а адамий эзделаца а нийса хетанзар сона цигарча гаьний овлаш дIакхоачача уж цIераш йоагаяр.

Цул совгIа новкъарле еш дар, чхараш вIашкаотточа, ши метр совгIа кIоаргача харша чу Iокхийса полиэтиленови тIормеш, пластиковии Iоакъангш шушаш, цкъа пайда ийцача дIакхувса пхьегIаш хилар. Вай укхаза ювцаргьяц гобаьккха яьда гIаьлений юхкаш. Тхоаш кхаьчача моттига зем баьккхача тхона хоаделар нувхаш чуйоахка масехк галии тIормиги. Духхьа цу зIамигача лаьттан чIегилга –тIа иззал нувхаш хилча, кхычахьа мел хургья-те уж?! (Хьажа суртага).

Вай лоамашкара хозал йовза, даьша тIох яьча гIишлонашка хьажа дукха хьаший, нийсагIа аьлча туристаш хьаух. Шеко яц нувхаш Iокхувсараш уж ца хилара. Цудухьл гIалгIай эздело а кхыметтел могадац вайна уж Iокхувса. Лакхе хьоахадаь вай къаман кица цIаькха а доаладе лов сона: «Хи йист, наькъа йист, юрта йист цIена лелаелаш».

Цигара нувхаш хьа а гулъяь дIа хIана яханзар оаш, яха хаттар тхога а дала тарлургда. Из нийса а да. Бакъда чхарашта юкъерча харша чу ухка нувхаш хьалъяха аьттув, вешта кхоачам бацар, уж чуйохка тIормигаш дацар. Цул совгIа галешка чуерзаяьраш дIаяхьа машена чу моттиг а тоъанзар. ТIаккха тхо дикка ха яьнна нах а да. ХIаьта цу мотиге тхоашта бIарга мел яйна нувхаш, цу даькъе массехк батарейка а йоалаш хьа гулъяь цIаера оаха. Вешта цу лоаман хиш долча мел йола нувхаш гулъяр, уж чакхъяхар лаьрххIа бе безаш болх ба. Цхьабакъда, дика хургдар уж нувхаш вай вIалла Iо ца кхувсаре. Геттара дика хургдар иштта йохка ца луча полиэтиленахи пластикахи мел йола кечал, йохкалуча, лаьттах, хих зене йоацаш дIаувча экологически цIенача бийдалах хьаяьраш мара, лоамашка болхачар мукъагI хьоргйоцаш бехкам оттабича. ХIаьта массанахь а уж хилар-м дувца а дезац.

Укхаза белгалданза далац цхьаькха: ГIалгIай лоаман районе нувхаш гулъяь Iооттае а уж чакхъяха а моттиг ца хилар. Цудухьа ва лоаме бIарга са санна лорае а дошув санна цIена а лела еза. Из де деза тахан денз дIа а доладаь, кхоане ца ехкаш.

В  последнее время во  всём мире широкое распространение получили так называемые «возрастные» заболевания, среди которых важное место занимает остеопороз  — одно из  самых распространенных заболеваний человечества,
15.12.2017 Skforussia.Ru
Ежегодно с 1998 г. 11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.
15.12.2017 Skforussia.Ru
Причина этого заболевания до конца не ясна - ИнгушетияОстеопороз занимает четвертое место в мире среди неинфекционных болезней по смертности и инвалидизации В последнее время во всём мире широкое распространение получили так называемые «возрастные» заболевания,
15.12.2017 Ингушетия
Жить полной жизнью, невзирая на болезнь - СердалоЕжегодно с 1998 г. 11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.
15.12.2017 Сердало
С широко раскрытыми глазами - СердалоПоследние наши упражнения были на глаза. И я хотела перейти к следующей зоне нашего лица.
15.12.2017 Сердало
Размещен приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 869н    «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
15.12.2017 Skforussia.Ru
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, назвал сокращение сети медучреждений в регионах не всегда обоснованным.
15.12.2017 Skforussia.Ru
Особенности бюджетного планирования 2018 года обсудили главные бухгалтеры территориальных фондов ОМС - ТФОМС12-13 декабря 2017 года в Москве прошел семинар для главных бухгалтеров и руководителей финансовых служб фондов обязательного медицинского страхования «Вопросы управления государственными финансами в 2018 году в системе
15.12.2017 ТФОМС
В рубрике "Министерства здравоохранения Российской Федерации" - ТФОМСРазмещен приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 869н  «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
15.12.2017 ТФОМС
С широко раскрытыми глазами - СердалоПоследние наши упражнения были на глаза. И я хотела перейти к следующей зоне нашего лица.
15.12.2017 Сердало
Жить полной жизнью, невзирая на болезнь - СердалоЕжегодно с 1998 г. 11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.
15.12.2017 Сердало
Причина этого заболевания до конца не ясна - ИнгушетияОстеопороз занимает четвертое место в мире среди неинфекционных болезней по смертности и инвалидизации В последнее время во всём мире широкое распространение получили так называемые «возрастные» заболевания,
15.12.2017 Ингушетия
Наши «врачи  без границ» - Сердало
Наши «врачи без границ»
Мир многогранен. Множество людей разных культур и традиций, часто чуждых нам, существуют на планете тысячи лет.
Сердало
В Минздраве Ингушетии планируют обязать молодоженов получать справки о ВИЧ перед свадьбой - Ингушетия
В Минздраве Ингушетии планируют обязать молодоженов получать справки о ВИЧ перед свадьбой
Минздрав Ингушетии планирует с 2018 года обязать молодоженов получить справки о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции перед свадьбой.
Ингушетия
В ОФСИН России по Республике Ингушетия прошло оперативное совещание - ОФСИН по Республике ИнгушетияВременно исполняющий обязанности начальника ОФСИН России по Республике Ингушетия майор внутренней службы Магомед Хакиев провел плановое оперативное совещание с сотрудниками аппарата ведомства.
15.12.2017 ОФСИН по Республике Ингушетия
Магасский районный суд Ингушетии вынес решение о продлении на месяц срока содержания под стражей Альберта Хамхоева, задержанного по делу о нападении на пост ДПС в Яндаре, сообщил его адвокат.
15.12.2017 Кавказский узел
Вчера ночью, примерно в 21.10 на ул. Хвойная а/о Альтиевский г. Назрань, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками УГИБДД МВД по Республике Ингушетия   для проверки была остановлена автомашина  «Опель-Вектра»,
14.12.2017 МВД России по Республике Ингушетия
Что привело к аварии? - Ингушетия
Что привело к аварии?
Комиссия «Ростехнадзора» выясняет причины взрыва домов в Сунже Продолжается расследование обстоятельства взрыва домов в городе Сунжа.
Ингушетия
Водитель «хлебовозки» получил серьезные травмы при столкновении с машиной скорой помощи в Ингушетии - Ингушетия
Водитель «хлебовозки» получил серьезные травмы при столкновении с машиной скорой помощи в Ингушетии
ДТП с участием машины скорой помощи и легковой автомашины, перевозившей хлеб, произошло на внутренней дороге Назрани, в районе так называемой «Долины смерти».
Ингушетия
В Ингушетии водитель сбил 11-летнего ребенка - Ингушетия
В Ингушетии водитель сбил 11-летнего ребенка
В городе Карабулаке 26-летний местный житель, управляя автомашиной «Лада-Гранта», совершил наезд на 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Ингушетия
В домах культуры Ингушетии планируется создать центры этнографической культуры - Министерство культурыВ зале заседаний Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия прошло совещание по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года.
14.12.2017 Министерство культуры
Марет Газдиева провела совещание с вокалистами республики - Министерство культурыВ зале заседаний Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия состоялось совещание с артистами-вокалистами Республики Ингушетия, задействованных в мероприятиях, посвященных празднованию Нового года.
15.12.2017 Министерство культуры
ЖИЗНЬ, ПОКАЗАННАЯ НА СЦЕНЕ - СердалоТеатр — это то искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и сопереживать.
15.12.2017 Сердало
С новыми театральными проектами возвращаюсь! - Сердало
С новыми театральными проектами возвращаюсь!
«За четыре дня получено столько ценной информации, проведено тренингов и мастер-классов талантливейшими педагогами и режиссерами, что ближайшие полгода я буду творчески расшифровывать полученные на семинаре знания»,
Сердало
Ингушская молодежь приглашается на творческую студию «Крылья возможностей» - Ингушетия
Ингушская молодежь приглашается на творческую студию «Крылья возможностей»
В Москве 26 декабря текущего года пройдёт мероприятие по развитию творчества людей с ограничениями по здоровью Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Фондом содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь
Ингушетия
«Архыз 24» при поддержке Президентской библиотеки проводит II масштабный медиаконкурс «Кавказ. doc» - Ингушетия
«Архыз 24» при поддержке Президентской библиотеки проводит II масштабный медиаконкурс «Кавказ. doc»
Телеканал «Архыз 24» объявил о проведении II масштабного медиаконкурса «Кавказ.
Ингушетия
Ингушетия может стать площадкой для проведения международных сборов спортсменов - Magas.RuГлава Ингушетии в ходе встречи по итогам проведения в республике вечера бокса среди профессионалов «Герои ринга» отметил успех прошедшего мероприятия ,
15.12.2017 Magas.Ru
Георгий Нуров: «Лучший прием устроили в Ингушетии» - IngFootball.RuЭкс-нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Георгий Нуров, выступающий за татарский клуб в сезоне 2012-2013 в первенстве ФНЛ, в интервью Евроспорт.ру отметил что лучший прием увидел в Ингушетии.
15.12.2017 IngFootball.Ru
МИНУТКА ПРОСВЕЩЕНИЯ - СердалоЗондировать почву Предварительно выяснять что-нибудь у кого-нибудь с целью определения возможности успеха в намечаемом деле; изучать какую-нибудь информацию для ее дальнейшего использования.
15.12.2017 Сердало
Предолимпийские страсти - Сердало
Предолимпийские страсти
Пятого декабря, как известно, исполком Международного Олимпийского Комитета (МОК) лишил сборную команду России права участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея),
Сердало
Ингушский спортсмен Мовсар Боков выступит на чемпионате мира по боевому самбо в Таджикистане - Ингушетия
Ингушский спортсмен Мовсар Боков выступит на чемпионате мира по боевому самбо в Таджикистане
Сегодня, 15 декабря, в городе Душанбе (Таджикистан) стартовал XXIII Чемпионат мира по боевому самбо по версии WCSF.
Ингушетия
Муслим Евлоев завоевал Кубок Кыргызстана по вольной борьбе - Ингушетия
Муслим Евлоев завоевал Кубок Кыргызстана по вольной борьбе
Ингушский спортсмен Муслим Евлоев завоевал путевку на чемпионат Азии по вольной борьбе, который должен пройти в будущем году в Бишкеке.
Ингушетия
«У нас всё хорошо» — нужное подчеркнуть. Итоги недели - ИА RegnumГлавные события российской недели для тех, кто много работает и не успевает много читать.
16.12.2017 ИА Regnum
Власти столицы Ингушетии Магаса решили провести общегородской субботник в рамках Года экологии,сообщил РИА Новости в пятницу мэр города Беслан Цечоев.
16.12.2017 Полпред Ингушетии в Ростовской области
АНО «Центр поддержки предпринимательства» приглашает всех желающих принять участие в бесплатном тренинге на тему «Генерация бизнес-идеи» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей по
15.12.2017 Министерство экономического развития
Глава Карабулака организовал экскурсию для руководителя МВД по Томской области - Администрация МО г. КарабулакГлава муниципального образования Ахмед Битиев провёл для начальника УМВД России по Томской области Александра Будника и сопровождающего его руководителя ВОГ по Карабулаку Вячеслава Шипицына небольшую экскурсию по городу.
15.12.2017 Администрация МО г. Карабулак
Владимир Путин вручит в Кремле главе города Назрани Алихану Тумгоеву государственную награду - ИнгушетияВладимир Путин вручит в Кремле главе города Назрани Алихану Тумгоеву государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
15.12.2017 Ингушетия