Новости города БезФормата.Ru
Магас
Главные новости
 
Задать вопрос?

Юрт кхаьба хьайра

Юрт кхаьба  хьайра - Сердало
Фото: serdalo.ru

Каст-каста нийслу со Сурхо тIа, из дувзаденна да дукха гаргара нах цига бахаш хиларца а, болх беш йола моттиг цу юрта хиларца а. Кен чура урагIводача балам тIа ваьлча, аьтта оагIорахьа, укхазарча администрацена юхе, го йиш я овкъара беса, йIаьхача замо бос бихьа латта гIишло. Из я Сурхо тIара хьайра.

Из бIаргаяйча, духьалъух сона ах бIаь шу совгIа хьалха укхаза дайна сурташ. Дехьара, сехьара – массадолча урамашкара тIаух юртара бахархой шоай ялат ахьа. Хьайран наIарга латт говра вордаш, тIехьа вордаш йоацаш, шоай бовкъамаш тIа билла мухь бахьаш даьхка вараш, уж а вожаш а доацараш, ялат шин гале чу дийкъе, из гиделле боагIа. Хьалха мо цун наIарга бераш хьувзаш мо хеталу, саг йоагIача кхехкабеча яьна гонахьа санна. Царга лувш, уж совцаде гIерташ ба, цар гIараш кIордаяь боккхагIбараш. Сайре тIаеча, сатем отт хьайран хьалхашка, шоай ахьар ийца цIаболхача нахаца, дIа-юха долх бераш а. Дукха ха я из хинна. Тахан кхыча тайпара да укхазара хьал. Хьайран наIараш наггахьа мара хьаеллац. Из ше тара я салаIа эттача, хано тишваьча, кIаьдваьча къоаночох.

Цхьа ха яр цо еррига юрт кхоабаш. Массехк ноахалах хьабаьннача нахá сискал лоаттаяьй цо. ХIанз а лоаттаергьяр, нагахьа санна цун когаметта геттара сиха, вай заман хьайраш хьакхеллаецаре, юртахоша ялат ахьарца хало озаре. Тахан хьаэца кийча хьоар да хьо дIачу мел вахача тика чу, массехк тайпара маькх я, базар хьалйиза латташ жувр, ишк, мел эшар да. Цхьабакъда, шийгара гIо-новкъостал эшаш ди доагIе, ший наIараш хьалха мо хьаелла кийча латт юртара хьайра. Цох-м хIанз дIаяхача заман сийленг хиннад ала а мегаргда.

Сибрера гIалгIай шоай мехкабаьннача хана, хIанз санна дика дацар наьха боахамаш, таронаш, хьалаш, юаш йола сискал. Вай заман юртарча берашта даьттагIа яхача деша маIан хац, Iа дIа ца дийцача. ХIаьта сона дагадоагIа, цхьайолча юрташкарча фусамашка из биа. Шун тIа дукхагIа лаьттар хьажкIий сискал яр. ХIаьта Сурхо тIарча наьха дезалашта из Iалашъеш хиннар яр вай ювца хьайра. Цу хана хьайра мичай ца ховш бер хургдацар юрта, хIанз из малагIча метте я ховш хилац цунна юхе вахар, е наггахьа боккхагIчар ювцарах из йовзар мара. Зама хувцаялар, вахара хIама тоадалар да из а. Кхойтта шера боккха бала эза, юха мехках кхийтача, эггара хьалха эшача хIамаех цаI лаьрхIа, хьалъяьй из укхазарча наха. Саг цIа доацаш воахалургва, фу доацаш воахалургва, бакъда сискал ца юаш ваха кхеллавац из. Цудухьа юртахой хьашташ кхоачашдеш, ший кIеззига а таро йолчо мога гIо а деш, хьалъоттаяьй из хьайра. Ерригача юрто дакъа лаьцад ала мегаргда из еча. Цхьачар ахчанца гIо даьд, вокхар эша гIишлонхой гIирс (хьу, ардакх, гIум, кхера, хьастам) лоаттабаьб. Лакха, сома, бетонах даь да цун деррига гIов, тIауллача тховнагара дIаийккхача. Тахан цу тайпара гIишло еш хилча, гIишлонхоша дIаех бетон кегаю машен, из лакхе хьалъийю кран. Амма хьайра яьча нахага уж гIирсаш хиннадац. Цар маркхал кулгкара беш хиннаб, лакхе хьалтIа а цу тайпарча наькъаца баьхаб. Кхы а халагIа, йоккха говзал езаш болх хиннаб чухьнахьа бе безаш хиннар. Ялат охьаргдола чоалх вIашагIйолла ховш вола пхьар вай мехка наггахьа мара нийслуш хиннавац, царех хиннав Сурхо тIарча хьайран кер нийсбаь, дIаоттабаь вола Нагоев Бронка. Из болх бе дIайолаялийтар а, цун хьалхара хьаьрхо волаш, цунга хьожаш хиннар а из хиннав. Цул совгIа из санна йола цхьаькха хьайра яь хиннай Нагоевс эгIарча Эккажкъонгий-Юрта а. Цул тIехьагIа массехк саг хувцавеннав, цунна доал деш хиннарех.

КIай, IажагIа хьажкIа охьаш хиннай укхаза. Из болх ховш а дика хьабеш а хиннаб шоай хана Муцольгов АртагIа, Аушев Iиса, Муцольгов Бахьаудин, Муцольгов Заьлмаха, Измайлов Хизар. Ерригача юрта доалахье лоархIаш хинна из, цхьан юкъа юрта хиннача «Маяк» яхача совхозага кхаьчай. ДIахо из ийцай юрта бахача белггаларча наха.

Буро кIалхара Майсигнаькъан йилла хин хьайра дIаяьлча, тахан йолаш ярашта юкъе къаьнагIчарех цаI я аьнна хет сона Сурхо тIара хьайра. Цох ший тайпара юртара еза моттиг лоархI культура болхлоша. Ишта ца хилча, цо тIаозаргбацар художникий теркам. 1989 шера гIорваьннача суртанча Даурбеков Башира диллад «Сурхо тIара хьайра» яха сурт. Iаьржа шаькъеи каьхати мара хIама ийшадац цунна из хозне хьакхоллаш. Из сурт цо совгIата деннад Сурхо тIарча ООШ оалача ийс шера дешача школан тхов кIалха болх беш йолча музейна. Чувенача сага эггара хьалха бIарг тIаотт дувцача сурта, хIана аьлча йовз наха шоай юртара хьайра.

СурхотIе ший дIаьхий истори долаш юрт я. Цун лаьтта я ширача заманца ювзаенна моттигаш. Царна юкъе кIезиг-кIезига лоацаш ший моттиг дIалоацаш йоагIа юртара хьайра а.

С. Арчаков

Гобаьккха дIа мел хьежача хьалъеш латташ гIишлош я вай республике. Хьалха лоха, къаьна, тиша цIенош даьгIача моттигашка урагIъух массехк гIат дола вIаштIардаь цIенош.
17.11.2017 Skforussia.Ru
Сийдола гIишлонхо - СердалоГобаьккха дIа мел хьежача хьалъеш латташ гIишлош я вай республике. Хьалха лоха, къаьна, тиша цIенош даьгIача моттигашка урагIъух массехк гIат дола вIаштIардаь цIенош.
17.11.2017 Сердало
Милицех бола дагалоацам - СердалоУкх деношка милице цIай да. Дуккхача наха дагаух, йIаьххача хана зуламхошца къовсам лоаттабеш, наьха сатем лорабеш, шоай балха декхараш дика кхоачашдеш, чакхбаьнна нах.
09.11.2017 Сердало
Барахоева Лемкай вахарцара  кIезига йовза моттигаш - СердалоНаьсарера даьнна Буро кIалха бодача новкъа гIолла долх тхо. Бера хана укхаза нийсделча, тхона сакъердам хулаш цхьа хIама дар.
07.11.2017 Сердало
Кхувш боагIарий новкъост волаш - СердалоIуйре безаме ахацар. Наьсарен урамашка, хьалха мо доацаш, адам дукхагIа дар, укхаза а гонахьа ядача юрташка а фусамех беха Буро тIара, Шолжа-ГIалий тIара баьхкача наьха баракаш латтар, дег тIа дикка сагото юташ.
30.10.2017 Сердало
JPG Файл - МВД России по Республике ИнгушетияВчера в 10 часов 45 минут ушла из дома на работу и не вернулась 30-летняя Кодзоева Лейла Магомедовна, жительница г. Назрань.
22.02.2018 МВД России по Республике Ингушетия
IMG_7808.JPG - Правительство Республики ИнгушетияПеречень мероприятий по улучшению водоснабжения в сельском поселении Плиево обсудили сегодня в ходе рабочей встречи министр строительства Р. Цуров и глава с. п. Плиево Б. Хамхоев.
22.02.2018 Правительство Республики Ингушетия
Министр внутренних дел по РИ Дмитрий Кава - ИнгушетияМинистр внутренних дел по РИ Дмитрий Кава Стационарный пост ДПС в сельском поселении Яндаре, который практически полностью был разрушен в результате нападения бандитов, не будет восстановлен,
22.02.2018 Ингушетия
Труп неизвестной женщины обнаружили в Ингушетии - Ингушетия
Труп неизвестной женщины обнаружили в Ингушетии
В сельском поселении Яндаре Назрановского района республики недалеко от ФАД «Кавказ» обнаружили труп неизвестной женщины, сообщили газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
Ингушетия
Ингушские правоохранители разыскивают мужчину, сбившего подростка - Ингушетия
Ингушские правоохранители разыскивают мужчину, сбившего подростка
Ингушские правоохранители разыскивают мужчину, который совершил наезд на 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия, сообщили газете «Ингушетия» в МВД по региону.
Ингушетия
В Волгограде из-за упавшей ветки дерева серьезную травму получила уроженка Ингушетии - Ингушетия
В Волгограде из-за упавшей ветки дерева серьезную травму получила уроженка Ингушетии
Накануне в Волгограде по бульвару 30-летия Победы серьезную травму получила 23-летняя девушка, приехавшая в город из Ингушетии.
Ингушетия
Вечере памяти в Москве - Magas.Su23 февраля с.г. в Государственном музее истории ГУЛАГа состоялся очередной (12 по счету) вечер памяти, подготовленный Ингушским «Мемориалом» и информационным пабликом Магастаймс,
24.02.2018 Magas.Su
В муниципальном Доме культуры г. Назрани с большим успехом прошёл спектакль «Сыновья Беки» - Министерство культурыСегодня, 24 февраля на сцене Муниципального дворца культуры г. Назрани актеры ИГДТ им.
24.02.2018 Министерство культуры
Уважаемые соотечественники! Хьамсара мехкахой! В эти скорбные дни, когда исполняется 74 года со дня депортации ингушского народа, выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье,
24.02.2018 Министерство культуры
Они чувствуют боль предков - Ингушетия
Они чувствуют боль предков
Дети читают стихи о сталинской депортации Среди массы мероприятий, посвященных очередной годовщине сталинской депортации ингушского народа,
Ингушетия
Писатель Исса Кодзоев - Ингушетия
Неслучайный показ
Исса Кодзоев призывает правоохранителей заняться фильмом о Лаврентии Берия Писатель Исса Кодзоев Писатель Исса Кодзоев уверен, что показ документального фильма о Лаврентии Берия на федеральном канале,
Ингушетия
Вечер ингушской поэзии прошел в Национальной библиотеке республики - Ингушетия
Вечер ингушской поэзии прошел в Национальной библиотеке республики
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках декады родного языка прошел вечер ингушской поэзии, сообщает пресс-служба учреждения.
Ингушетия
В Ингушетии стартовал турнир по шахматам на кубок парламента республики - ИнгушетияВ спортклубе «Ади-Ахмад» Ингушетии стартовал республиканский турнир по шахматам, приуроченный к 24-летию со дня избрания первого состава Народного собрания региона.
24.02.2018 Ингушетия
Молодежный состав московского «Спартака» провел заключительный контрольный матч против спортивной школы олимпийского резерва «Спартак-2» перед возобновлением сезона.
24.02.2018 IngFootball.Ru
Ингушский боец Евлоев проведет защиту титула с казахстанцем Морозовым - ИнгушетияДействующий чемпион по смешанным единоборствам (M-1 Challenge) в легчайшем весе Мовсар Евлоев 22 февраля проведет защиту титула с казахстанским спортсменом Сергеем Морозовым,
22.02.2018 Ингушетия
Защита титула чемпиона - Ингушетия
Защита титула чемпиона
Мовсар Евлоев посвятил победу на турнире М-1 Challenge 88 своему народу Ингушский спортсмен Мовсар Евлоев защитил звание чемпиона по смешанным единоборствам в легчайшем весе в ходе поединка с казахстанским бойцом Серг
Ингушетия
Мовсар Евлоев в Москве защитил титул чемпиона M-1 Challenge - Ингушетия
Мовсар Евлоев в Москве защитил титул чемпиона M-1 Challenge
Непобежденный ингушский боец Мовсар Евлоев защитил титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе, досрочно победив спортсмена из Казахстана Сергея Морозова.
Ингушетия
В Сунженском районе прошло первенство по шахматам - Ингушетия
В Сунженском районе прошло первенство по шахматам
В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошло личное первенство Сунженского муниципального района по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет.
Ингушетия
В предгорном селе Алкун Ингушетии у памятника «Дорога жизни» состоялось памятное мероприятие - ИнгушетияВ сельском поселении Алкун Сунженского района состоялось мероприятие, посвященное 74-ой годовщине депортации ингушского народа с участием старейшин района,
23.02.2018 Ингушетия
ZS1A5680.jpg - Республика ИнгушетияВ годовщину депортации ингушского народа, 23 февраля, Глава республики Юнус-Бек Евкуров навестил в Назрани очевидца страшных событий февраля 1944 года Мухарбека Танкиева.
23.02.2018 Республика Ингушетия
AF3I2341.jpg - Республика ИнгушетияГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с ведущими блогерами и журналистами республики.
22.02.2018 Республика Ингушетия
​Новая жизнь сельских домов культуры
Культура современной России просто немыслима без того культурного пласта, что был создан предыдущими поколениями.
Сердало
​Около 80 жителей Ингушетии вошли в состав волонтеров предвыборного штаба Путина
В Ингушском избирательном штабе кандидата в Президенты России Владимира Путина стартовали собеседования с людьми, которые захотели стать волонтерами предвыборных штабов В.Путина.
Сердало
​Огромное небо
В преддверии Дня науки в Северо-Кавказском колледже имени Т. Цурова прошло мероприятие, посвященное годовщине подвига Героя России Суламбека Осканова.
Сердало
В предгорном селе Алкун Ингушетии у памятника «Дорога жизни» состоялось памятное мероприятие - ИнгушетияВ сельском поселении Алкун Сунженского района состоялось мероприятие, посвященное 74-ой годовщине депортации ингушского народа с участием старейшин района,
23.02.2018 Ингушетия
Документальный фильм «23 февраля» посвящен  депортации ингушей (ВИДЕО) - Magas.RuДокументальный фильм «23 февраля» посвящен 69-й годовщине депортации ингушей и является проектом Ингушско-Грузинского общества «Прометей».
24.02.2018 Magas.Ru
ZS1A5680.jpg - Республика ИнгушетияВ годовщину депортации ингушского народа, 23 февраля, Глава республики Юнус-Бек Евкуров навестил в Назрани очевидца страшных событий февраля 1944 года Мухарбека Танкиева.
23.02.2018 Республика Ингушетия
AF3I2341.jpg - Республика ИнгушетияГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с ведущими блогерами и журналистами республики.
22.02.2018 Республика Ингушетия
В мечетях Ингушетии будут читать молитвы по жертвам депортации 1944 года - ИнгушетияВо всех мечетях Ингушетии во время пятничной коллективной молитвы мусульман будут читать молитвы по жертвам депортации 23 февраля 1944 года.
23.02.2018 Ингушетия