Новости города БезФормата.Ru
Магас
Главные новости
 
Задать вопрос?

Юрт кхаьба хьайра

Юрт кхаьба  хьайра - Сердало
Фото: serdalo.ru

Каст-каста нийслу со Сурхо тIа, из дувзаденна да дукха гаргара нах цига бахаш хиларца а, болх беш йола моттиг цу юрта хиларца а. Кен чура урагIводача балам тIа ваьлча, аьтта оагIорахьа, укхазарча администрацена юхе, го йиш я овкъара беса, йIаьхача замо бос бихьа латта гIишло. Из я Сурхо тIара хьайра.

Из бIаргаяйча, духьалъух сона ах бIаь шу совгIа хьалха укхаза дайна сурташ. Дехьара, сехьара – массадолча урамашкара тIаух юртара бахархой шоай ялат ахьа. Хьайран наIарга латт говра вордаш, тIехьа вордаш йоацаш, шоай бовкъамаш тIа билла мухь бахьаш даьхка вараш, уж а вожаш а доацараш, ялат шин гале чу дийкъе, из гиделле боагIа. Хьалха мо цун наIарга бераш хьувзаш мо хеталу, саг йоагIача кхехкабеча яьна гонахьа санна. Царга лувш, уж совцаде гIерташ ба, цар гIараш кIордаяь боккхагIбараш. Сайре тIаеча, сатем отт хьайран хьалхашка, шоай ахьар ийца цIаболхача нахаца, дIа-юха долх бераш а. Дукха ха я из хинна. Тахан кхыча тайпара да укхазара хьал. Хьайран наIараш наггахьа мара хьаеллац. Из ше тара я салаIа эттача, хано тишваьча, кIаьдваьча къоаночох.

Цхьа ха яр цо еррига юрт кхоабаш. Массехк ноахалах хьабаьннача нахá сискал лоаттаяьй цо. ХIанз а лоаттаергьяр, нагахьа санна цун когаметта геттара сиха, вай заман хьайраш хьакхеллаецаре, юртахоша ялат ахьарца хало озаре. Тахан хьаэца кийча хьоар да хьо дIачу мел вахача тика чу, массехк тайпара маькх я, базар хьалйиза латташ жувр, ишк, мел эшар да. Цхьабакъда, шийгара гIо-новкъостал эшаш ди доагIе, ший наIараш хьалха мо хьаелла кийча латт юртара хьайра. Цох-м хIанз дIаяхача заман сийленг хиннад ала а мегаргда.

Сибрера гIалгIай шоай мехкабаьннача хана, хIанз санна дика дацар наьха боахамаш, таронаш, хьалаш, юаш йола сискал. Вай заман юртарча берашта даьттагIа яхача деша маIан хац, Iа дIа ца дийцача. ХIаьта сона дагадоагIа, цхьайолча юрташкарча фусамашка из биа. Шун тIа дукхагIа лаьттар хьажкIий сискал яр. ХIаьта Сурхо тIарча наьха дезалашта из Iалашъеш хиннар яр вай ювца хьайра. Цу хана хьайра мичай ца ховш бер хургдацар юрта, хIанз из малагIча метте я ховш хилац цунна юхе вахар, е наггахьа боккхагIчар ювцарах из йовзар мара. Зама хувцаялар, вахара хIама тоадалар да из а. Кхойтта шера боккха бала эза, юха мехках кхийтача, эггара хьалха эшача хIамаех цаI лаьрхIа, хьалъяьй из укхазарча наха. Саг цIа доацаш воахалургва, фу доацаш воахалургва, бакъда сискал ца юаш ваха кхеллавац из. Цудухьа юртахой хьашташ кхоачашдеш, ший кIеззига а таро йолчо мога гIо а деш, хьалъоттаяьй из хьайра. Ерригача юрто дакъа лаьцад ала мегаргда из еча. Цхьачар ахчанца гIо даьд, вокхар эша гIишлонхой гIирс (хьу, ардакх, гIум, кхера, хьастам) лоаттабаьб. Лакха, сома, бетонах даь да цун деррига гIов, тIауллача тховнагара дIаийккхача. Тахан цу тайпара гIишло еш хилча, гIишлонхоша дIаех бетон кегаю машен, из лакхе хьалъийю кран. Амма хьайра яьча нахага уж гIирсаш хиннадац. Цар маркхал кулгкара беш хиннаб, лакхе хьалтIа а цу тайпарча наькъаца баьхаб. Кхы а халагIа, йоккха говзал езаш болх хиннаб чухьнахьа бе безаш хиннар. Ялат охьаргдола чоалх вIашагIйолла ховш вола пхьар вай мехка наггахьа мара нийслуш хиннавац, царех хиннав Сурхо тIарча хьайран кер нийсбаь, дIаоттабаь вола Нагоев Бронка. Из болх бе дIайолаялийтар а, цун хьалхара хьаьрхо волаш, цунга хьожаш хиннар а из хиннав. Цул совгIа из санна йола цхьаькха хьайра яь хиннай Нагоевс эгIарча Эккажкъонгий-Юрта а. Цул тIехьагIа массехк саг хувцавеннав, цунна доал деш хиннарех.

КIай, IажагIа хьажкIа охьаш хиннай укхаза. Из болх ховш а дика хьабеш а хиннаб шоай хана Муцольгов АртагIа, Аушев Iиса, Муцольгов Бахьаудин, Муцольгов Заьлмаха, Измайлов Хизар. Ерригача юрта доалахье лоархIаш хинна из, цхьан юкъа юрта хиннача «Маяк» яхача совхозага кхаьчай. ДIахо из ийцай юрта бахача белггаларча наха.

Буро кIалхара Майсигнаькъан йилла хин хьайра дIаяьлча, тахан йолаш ярашта юкъе къаьнагIчарех цаI я аьнна хет сона Сурхо тIара хьайра. Цох ший тайпара юртара еза моттиг лоархI культура болхлоша. Ишта ца хилча, цо тIаозаргбацар художникий теркам. 1989 шера гIорваьннача суртанча Даурбеков Башира диллад «Сурхо тIара хьайра» яха сурт. Iаьржа шаькъеи каьхати мара хIама ийшадац цунна из хозне хьакхоллаш. Из сурт цо совгIата деннад Сурхо тIарча ООШ оалача ийс шера дешача школан тхов кIалха болх беш йолча музейна. Чувенача сага эггара хьалха бIарг тIаотт дувцача сурта, хIана аьлча йовз наха шоай юртара хьайра.

СурхотIе ший дIаьхий истори долаш юрт я. Цун лаьтта я ширача заманца ювзаенна моттигаш. Царна юкъе кIезиг-кIезига лоацаш ший моттиг дIалоацаш йоагIа юртара хьайра а.

С. Арчаков

Гобаьккха дIа мел хьежача хьалъеш латташ гIишлош я вай республике. Хьалха лоха, къаьна, тиша цIенош даьгIача моттигашка урагIъух массехк гIат дола вIаштIардаь цIенош.
17.11.2017 Skforussia.Ru
Сийдола гIишлонхо - СердалоГобаьккха дIа мел хьежача хьалъеш латташ гIишлош я вай республике. Хьалха лоха, къаьна, тиша цIенош даьгIача моттигашка урагIъух массехк гIат дола вIаштIардаь цIенош.
17.11.2017 Сердало
Милицех бола дагалоацам - СердалоУкх деношка милице цIай да. Дуккхача наха дагаух, йIаьххача хана зуламхошца къовсам лоаттабеш, наьха сатем лорабеш, шоай балха декхараш дика кхоачашдеш, чакхбаьнна нах.
09.11.2017 Сердало
Барахоева Лемкай вахарцара  кIезига йовза моттигаш - СердалоНаьсарера даьнна Буро кIалха бодача новкъа гIолла долх тхо. Бера хана укхаза нийсделча, тхона сакъердам хулаш цхьа хIама дар.
07.11.2017 Сердало
Кхувш боагIарий новкъост волаш - СердалоIуйре безаме ахацар. Наьсарен урамашка, хьалха мо доацаш, адам дукхагIа дар, укхаза а гонахьа ядача юрташка а фусамех беха Буро тIара, Шолжа-ГIалий тIара баьхкача наьха баракаш латтар, дег тIа дикка сагото юташ.
30.10.2017 Сердало
Секретарь Совета безопасности Ахмед Дзейтов - ИнгушетияСекретарь Совета безопасности Ахмед Дзейтов Представители администрации Главы Ингушетии,
21.11.2017 Ингушетия
Дорожно-транспортное происшествие по автодороге "Назрань-Магас" (фото) - Magas.RuПо уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия по автодороге "Назрань-Магас" в районе арки "Аланские ворота", столкнулись три автомобиля: "ВАЗ 21110", "ВАЗ 2109" и "ВАЗ 2107".
20.11.2017 Magas.Ru
Следователи отказались возбудить дело о пытках жителей Ингушетии, обвиняемых по делу "орджоникидзевского джамаата”.
20.11.2017 Кавказский узел
Напавшие на пост ДПС в Ингушетии давали клятву верности ИГИЛ — Евкуров - Ингушетия
Напавшие на пост ДПС в Ингушетии давали клятву верности ИГИЛ — Евкуров
Бандиты, совершившие нападение на пост, и задержанные по подозрению в пособничестве им давали клятву верности международной запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Ингушетия
Ю. Евкуров: «Родители преступников и их пособников должны помогать правоохранителям, склонять своих детей к сотрудничеству со следствием» - Сердало
Ю. Евкуров: «Родители преступников и их пособников должны помогать правоохранителям, склонять своих детей к сотрудничеству со следствием»
Сегодня Секретарь Совета Безопасности Ахмед Дзейтов проинформировал Главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по факту расследования нападения на пост ДПС в с.п.
Сердало
В Ингушетии задержаны пятеро пособников напавших на пост ДПС в Яндаре - Ингушетия
В Ингушетии задержаны пятеро пособников напавших на пост ДПС в Яндаре
Секретарь совета безопасности Ахмед Дзейтов проинформировал Главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по факту расследования нападения на пост ДПС в селе Яндаре.
Ингушетия
Концерт в КДЦ, посвященный культуре Армении - Министерство культурыАрмения- удивительная страна, армяне-необыкновенно душевный, гостеприимный, благодарный народ со своим национальным колоритом, с преданностью своей истории и культуре.
20.11.2017 Министерство культуры
Абукар Шадыжев - ИнгушетияАбукар Шадыжев — хореограф от Бога Абукар Шадыжев «Традиции нашего народа уходят корнями в глубокую древность!
20.11.2017 Ингушетия
Запас озимых  хлебов - СердалоГУП «Малгобекское» со дня своего основания было в последних рядах сельхозпредприятий, входящих в Минсельхозпрод Ингушетии.
20.11.2017 Сердало
В Ингушетии проходят Дни культуры Армении - Ингушетия
В Ингушетии проходят Дни культуры Армении
Концерт, посвященный культуре и традициям армянского народа, состоялся в Малгобекском культурно-досуговом центре, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Ингушетия
Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает в «Путешествие в мир кукол» - Ингушетия
Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает в «Путешествие в мир кукол»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открывается выставка коллекции кукол Зареты Ахильговой «Путешествие в мир кукол», сообщила пресс-служба учреждения.
Ингушетия
В Студии искусств Назрани прошел урок истории ко Дню неизвестного солдата - Ингушетия
В Студии искусств Назрани прошел урок истории ко Дню неизвестного солдата
В музыкальной гостиной Назрановской студии искусств в преддверии Дня неизвестного солдата, который страна отметит 3 декабря, прошел урок истории, посвященный героям Великой Отечественной войны, чьи имена остались неизвестными.
Ингушетия
Во Всероссийский день самбо ингушские борцы стали победителями и призерами турнира в Георгиевске - ИнгушетияВоспитанники Мурада Богатырева и Амина Костоева завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на ежегодном открытом турнире в Георгиевске.
21.11.2017 Ингушетия
Ингушский боец ММА Адам Богатырев стал победителем Открытого Кубка Москвы - ИнгушетияСпортсмен провел четыре боя и во всех одержал победу, в том числе и над своим обидчиком по финалу Кубка России Ингушский боец ММА Адам Богатырев стал победителем Открытого Кубка Москвы по смешанным боевым единоборства
21.11.2017 Ингушетия
Спорт – заложник политики - СердалоВсемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 16 ноября отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
20.11.2017 Сердало
Ингушские дзюдоисты выступят на клубных чемпионатах в Германии и Турции - Ингушетия
Ингушские дзюдоисты выступят на клубных чемпионатах в Германии и Турции
25 ноября текущего года дзюдоисты лучших клубов Европы разыграют главные клубные трофеи Старого света — чемпионата Европы и его высшего «дивизиона» — «Золотой лиги» в Вуппертале (Германия) и Анкаре (Турция).
Ингушетия
Ингушские дзюдоисты завоевали 8 медалей на Международном турнире в ДНР - Ингушетия
Ингушские дзюдоисты завоевали 8 медалей на Международном турнире в ДНР
Юные борцы из Карабулака стали победителями и призерами второго Международного турнира по дзюдо среди юношей, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел ДНР.
Ингушетия
Чемпионат мира – 2018 - Сердало
Чемпионат мира – 2018
В подготовке к чемпионату мира – 2018 есть две главные составляющие. Первая – это спортивные сооружения (стадионы), а вторая – определение 32-х команд, которые будут играть в финальной части.
Сердало
ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ СЦЕНЫ - СердалоТворчество занимает в жизни Мадины Байсахаровой одно из главенствующих мест.
20.11.2017 Сердало
Больше  двух половинок... - Сердало«И нам достаточно до гроба Двух тел для сердца одного. Да будет свято их родство!
20.11.2017 Сердало
«Хорошо снятый фильм может вызвать войну» - СердалоРежиссер Суламбек Мамилов — о кинофестивале «Золотая башня», о том, как он сделал Алексея Петренко ингушом, почему снял «Ночевала тучка золотая» и не снял «Хаджи-Мурата».
20.11.2017 Сердало
БЕРАШТА ДЕГIА ЦIАЙ - Сердало
БЕРАШТА ДЕГIА ЦIАЙ
МоллагIдолча даькъе сага бокъо лораяр – паччахьалкхено шийна тIаийца гIулакх да.
Сердало
Как Вы считаете, нужно ли запретить школьникам и студентам использовать гаджеты во время занятий? - Сердало
Как Вы считаете, нужно ли запретить школьникам и студентам использовать гаджеты во время занятий?
Экспертный совет редакции газеты «Сердало» проводит журналистское исследование темы использования гаджетов школьниками и студентами во время занятий.
Сердало
gerbbbs - Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору       Отделом по надзору карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия проведена плановая выездная проверка в отношении ГБДОУ Детского садика «Сказка» г.
21.11.2017 Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Ингушетия вновь в экологических лидерах России - Magas.RuПо результатам работы Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам, наш регион вновь отметился как победитель официального общегосударственного экологического рейтинга.
20.11.2017 Magas.Ru
f0958995ea74 - Администрация Малгобекского р-наИскренне поздравляю руководство и коллектив налоговой инспекции ИФНС № 3 по РИ,  который обслуживает налогоплательщиков Малгобекского района и г. Малгобек с профессиональным праздником!
21.11.2017 Администрация Малгобекского р-на
Незаконные частные постройки в столице Ингушетии будут сносить - ИнгушетияГлава Ингушетии поручил ответственным должностным лицам до 10 декабря текущего года представить сравнительный анализ текущей застройки и оригинального генплана Магаса с отмеченными на карте постройками,
21.11.2017 Ингушетия
936245bd9f37c1c0d33d53c4 - Министерство строительства   Ингушетия – среди субъектов утвердивших  территориальную схему обращения с отходами, об этом сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
21.11.2017 Министерство строительства